Køretur med Guldet

Køretur med Guldet modtager 45.000 kr. af Velliv Foreningen til at udarbejde 12 sociale arrangementer, hvor ensomme ældre mænd mødes om at køre i ’spændende’ biler.

_DSC2510.jpg (1)

Ansøger

Køretur med Guldet

Bevilling

DKK 45.000

Beliggenhed

Midtjylland

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2020

Arrangementerne er et samlingspunkt, som har til formål at give deltagerne muligheden for at skabe nye relationer og venskaber. Projektet varer fra start august til slut september 2020.

Målrettet ældre, ensomme mænd

Ensomhed er et stigende problem i Danmark, og særligt er mange mænd ramt af ensomhed. Køretur med Guldet vil derfor bekæmpe ensomhed blandt ældre mænd i alderen 65-75 år i Horsens Kommune gennem et lokalt initiativ, der skal skabe sammenhold og gode oplevelser for mændene. Foreningen har tidligere afholdt lignende arrangementer, der har øget livskvaliteten blandt ensomme ældre mænd og skabt nye venskaber og relationer for mændene. Indsatsen er målrettet ensomme ældre mænd i alderen 65-75 år, der er enlige og får hjemmepleje. Ifølge foreningen, er denne gruppe ofte ensomme, har et spinkelt netværk og de deltager sjældent i aktiviteter uden for hjemmet. Organisationen har tidligere afholdt 12 lignende arrangementer med stor succes, og de ønsker at fortsætte projektet med støtte fra Velliv Foreningen. 

Fælles om at køre i spændende biler

120 mænd vil få mulighed for at deltage i projektet til en rimelig deltagerpris, hvor mændene mødes om at køre i ’spændende’ biler. Indsatsen bliver desuden udarbejdet i samarbejde med Ældresagen, Berits Hjemmepleje og lokale frivillige, hvorfor der er en relevant tværfaglig faglighed bag projektet. Derudover vurderes det fornuftigt at vælge køreture som aktivitet, da det gælder om at finde et ”fælles tredje”, så mændene ønsker at blive en del af fællesskabet. Det er er derfor et sympatisk projekt, der tiltrækker en målgruppe af ensomme mænd, der ellers kan være svære at nå. Derfor støtter Velliv Foreningen projektet med 45.000 kr. 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps