Klubaftener for livet

Kilebo Care vil etablere klubaftener for borgerne på Kilebo.

Akutpulje_web_uden_txt.png

Ansøger

Kilebo Care

Bevilling

DKK 49.821

Beliggenhed

Midtjylland

Status

Igangværende

Pulje

Akutpulje

År

2020

Der bor 36 borgere med en gnst. alder på 25 år på Kilebo, der alle har særlige behov inden for autismespektrum, og som har brug for personlig assistance, hvis de skal uden for boligen og have oplevelser.
Ansøger vil etablere et tilbud på stedet, så borgerne kan komme ud af deres egen bolig, men stadig være i trygge rammer, hvor der er assistance i form af pædagoger. På Kilebo-lokationen er der etableret et fælleshus, der er oplagt til at lave ”klubaftener”. De ønsker mulighed for, at 2-4 borgere ad gangen kan deltage i madlavning, musikaften, spilaften og filmaften.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps