Kærlighed til sit fag giver den bedste ældreomsorg

På Plejehjemmet Sct. Olaf i Højbjerg oplever de et stigende antal sygemeldinger, og øget mistrivsel hos de ansatte. Det skal ændres ved bl.a. at sætte større fokus på medarbejdernes egenomsorg, og ved at arbejde med flere kompetencer indenfor compassion og kærlighed til faget. Plejehjemmet Sct. Olaf modtager 145.700 kr. i bevilling fra Velliv Foreningen, til dette formål.

Velliv_Vores arbejdsplads.png

Ansøger

Plejehjemmet Sct. Olaf

Bevilling

DKK 145.700

Projektperiode

2022 - 2023

Beliggenhed

Midtjylland

Status

Igangværende

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2022

Mistrivsel og et højt antal sygemeldinger

Der er 60 ansatte og to ledere på Plejehjemmet Sct. Olaf. Hos de faste medarbejdere oplever plejehjemmet mange sygemeldinger, faktisk 26 dage pr. år pr. medarbejder. Dette er bl.a. som resultat af mistrivsel i arbejdet. Den tendens skal der gøres op med, ved at skabe større rum og viden omkring medarbejdernes egenomsorg. 

Compassion og kærlighed til sit fag

Alle 60 medarbejdere og begge ledere skal have gavn af det nye fokus. Projektet skal bestå af tre spor: 

1. Et arbejdspladsspor bestående af seks temadage, hvor medarbejdere og ledelse sammen formulerer værdier og vision, som tilgodeser arbejdsglæde og commitment i både hverdags- og weekendarbejde. 

2. Supervision til ledelsen, samt tre udviklingssygeplejersker der står for forankring af forandringsprocessen.

3. Et beboer- og pårørende spor hvor både beboere og pårørende bliver involveret med henblik på, at finde frem til det gode hverdagsliv og betydningen heraf for god ældreomsorg (dette spor bliver egenfinansieret af plejehjemmet selv).