Iværksætterkursus for førtidspensionister, sygemeldte og andre med interesse

SIND Vestjylland modtager 50.000 kr. til at gennemføre et kursusforløb om iværksætteri for førtidspensionister, sygemeldte og andre med interesse. Dette er med henblik på at få mennesker med psykiske udfordringer i beskæftigelse eller at få afklaret deres arbejdsevne.

Sind Vestjylland modtager støtte fra Velliv Foreningen.jpg

Ansøger

SIND Vestjylland

Bevilling

DKK 50.000

Projektperiode

2020 - 2021

Beliggenhed

Midtjylland

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2020

Projektet gennemføres i tæt samarbejde med VKURS.dk, hvor virksomhederne forankres.

Styrkelse af borgernes robusthed gennem iværksætteri

Mange borgere med psykiske udfordringer oplever en stor sorg over at stå uden for arbejdsmarkedet. Derfor vil SIND Vestjylland lave et projekt, som har til formål at styrke borgernes robusthed gennem udvikling af kompetencer i iværksætteri. 

Projektet skal bidrage til, at personer med psykiske udfordringer afklares hurtigere i beskæftigelsessystemet, og at beskæftigelsesforløbet understøtter øvrige afklarende, udviklende og/eller behandlende indsatser. 

Indsatsen skal desuden engagere flere borgere med psykiske problemer til at være proaktive i forhold til at skabe nye arbejds- og praktikpladser for mennesker med psykiske problemer.

Meningsfyldte afklaringsforløb

Forløbet omfatter to timers undervisning i iværksætteri om ugen. Undervisningen vil tage udgangspunkt i deltagernes aktuelle drømme og behov og føre til etablering af både rigtige virksomheder med eget cvr. nr. og simuleringsvirksomheder.

Projektet vil bliver gennemført i tæt samarbejde med VKURS.dk, hvor virksomhederne forankres. Der vil desuden blive arrangeret virksomhedsbesøg og lignende.

At forene iværksætteri med peer/recovery/balance i livet er en ny måde at tænke afklaringsforløb på. Det særlige er, at mennesker, der er afklaret til enten førtidspension eller fleksjob, får mulighed for at drive selvstændig virksomhed. Samtidigt får de mulighed for at være praktikværter for de, der fortsat ”kæmper” i afklaringssystemet.

Meningsfyldte afklaringsforløb kan forebygge at psykisk syge, der er i kontakt med et jobcenter, får forringet deres livskvalitet. Derfor støtter Velliv Foreningen indsatsen med 50.000 kr.