Integration af flygtninge fra Ukraine på danske arbejdspladser (foranalyse)

Konsulentvirksomheden Discus modtager 479.370 kr. i bevilling fra Velliv Foreningen til at foretage en analyse af integrering af Ukrainske flygtninge på danske arbejdspladser.

Velliv_Analyse og kampagne.png

Ansøger

Discus

Bevilling

DKK 479.370

Projektperiode

2022 - 2022

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Afsluttet

Pulje

Analyse og kampagne

År

2022

Ukrainere ansættes på danske arbejdspladser

Antallet af ukrainske flygtninge i Danmark er steget, hvilket også betyder at der ansættes flere og flere ukrainske statsborgere, på de danske arbejdspladser. Det sætter krav til arbejdspladserne om, at sikre ordentlig integration og inklusion af ukrainske medarbejdere. Men hvordan gør man det? Og hvordan sikre man sig samtidig at der tages hensyn til de ukrainske ansattes eventuelle traumer? 

Konsulentvirksomheden Discus vil i samarbejde med seniorforsker Frederik Thuesen fra VIVE og Einar Baldursson, lektor i Arbejdspsykologi ved Aalborg Universitet, foretage en analyse af netop dette. Derfor har samarbejdspartnerne modtaget 479.370 kr. i bevilling af Velliv Foreningen til en analyse, som bl.a. skal belyse mulighederne for, at forbedre ukrainske flygtninges mentale sundhed på arbejdet. 

(For)analyse som kortlægning

Ansøger og direktør hos Discus, Jens Hørby Jørgensen, skriver: "Tusindvis af ukrainere skal i de kommende måneder ud på danske arbejdspladser. Flere af de elementer, som forskningen peger på, er vigtige for en vellykket integration, er allerede på plads, f.eks. hurtigt adgang til arbejdsmarkedet, mangel på arbejdskraft, og stor velvilje i den danske befolkning. Men hvordan sikrer vi ikke alene ansættelse af ukrainske flygtninge, men også gode integrationsprocesser på arbejdspladserne? Det vil vi kortlægge i denne analyse.".

Datagrundlaget for analysen skal indsamles på 25 danske arbejdspladser, der har ansat flygtninge fra Ukraine, samt i kommuner og brancheorganisationer. Ved projektets afslutning afholdes et åbent webinar, for alle interesserede, hvor resultaterne fremlægges. Da projektet består af en foranalyse, kan man i denne omgang ikke drage direkte konklusioner, men derimod kan man indsamle og fremlægge data. Desuden tillader en foranalyse at man ændrer strategi undervejs, baseret på de erfaringer man løbende danner sig. 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps

Resultater

Projektet er nu afsluttet. Analysen har bidraget med værdifulde indsigter i integrationen af ukrainske flygtninge på det danske arbejdsmarked. Integrationen har overordnet været positiv. De ukrainske flygtninge er blevet taget varmt imod af danske kolleger og ledere, som har ydet en ekstra indsats og fundet mening i at hjælpe. Ukrainernes mentale trivsel er blevet forbedret i den gode integration, og deres arbejdskraft er blevet værdsat af lederne.

På baggrund af viden fra analysen, er der udviklet en række opmærksomhedspunkter, som kan anvendes af virksomheder, der skal integrere ukrainske flygtninge på deres arbejdsplads. Anbefalingerne er følgende:

Alle – især ledelsen - skal bidrage til at fortælle og vise de ukrainske flygtninge, at:
• de skal spørge, hvis de er i tvivl – så kan de få den rette hjælp. Udpeg evt. en ’buddy’ som
de nyansatte ukrainerne kan gå til med spørgsmål i starten.
• det er acceptabelt, hvis de begår fejl – det er en del af at være ny i et job
• kommunikationen på arbejdspladsen er mindre formel end i Ukraine – vi er dus, også med
chefen.
• de som medarbejdere forventes at være pro-aktive og vise initiativ – ideer og forslag til
forbedringer er meget velkomne.
• vi i Danmark lægger vægt på worklife balance – de behøver ikke arbejde så meget som
man typisk gør i Ukraine.

Ledelsen skal desuden huske, at;
• forklare de formelle regler på arbejdspladsen præcist – arbejdstid, pauser, ferier, løn mv.
• forklare de vigtigste uformelle normer på arbejdspladsen – flad struktur, lighed, tillid,
teamwork m.v.
• være specifik om, hvilke opgaver de ukrainske flygtninge forventes at løse og give dem
feedback på resultater
• alle på arbejdspladsen, der samarbejder med de ukrainske flygtninge, har og kan bruge
oversættelsesapps
• opfordre og støtte ukrainerne til at lære dansk – sproget er deres vigtigste redskab til at
begå sig på arbejdsmarkedet og socialt.

Kollegerne skal huske, at;
• mange ukrainske flygtningen har traumer og krigserfaringer – spørg gerne ind til, hvordan
de har det, så føler de sig set. Men vær også opmærksom på, at jobbet ofte er en mulighed for at få krigen lidt på afstand og tænke på noget andet
• kommunikationen tager mere tid – vær tålmodige
• lære de ukrainske kolleger at holde pauser – at det er både i orden og socialt nyttigt!

Tænk også på kollegerne;
• Brug gerne kolleger, der taler ukrainsk, til at oversætte sprogligt og kulturelt. Og husk at
anerkende disse kolleger for den ekstra indsats
• Anerkend de andre medarbejdere/kolleger, der skal samarbejde med de ukrainske flygtninge
og klare arbejdsdagen med nye sproglige udfordringer, som kræver mere tid og
tålmodighed.

I den fulde rapport kan der findes flere og mere dybdegående resultater fra analysen. Du finder den her.