Indsats for sikring af mental sundhed for nyansatte på pædagogiske bo- og opholdssteder

Opholdsstedet Skovly vil øge trivslen hos nysansatte medarbejdere. Velliv Foreningen støtter indsatsen med 48.200 kr.

sky-72517_1920.jpg

Ansøger

Opholdsstedet Skovly

Bevilling

DKK 48.200

Projektperiode

2019 - 2020

Beliggenhed

Sjælland

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2019

Opholdsstedet Skovly er et socialpædagogisk tilbud for børn og unge, der har betydelige sociale, følelsesmæssige og adfærdsmæssige vanskeligheder. Formålet med denne indsats er, at særligt de unge og nyansatte forbliver glade for at være hos Skovly, trods udfordrende arbejdsvilkår. 

Modvirke mental mistrivsel

Opholdsstedet Skovly er en selvejende institution bestående af fire afdelinger. Opholdsstedet oplever, som mange andre opholdssteder, at de har udfordringer med at tiltrække ny arbejdskraft og at fastholde de eksisterende medarbejdere. Det er særligt usikkerheden og det udfordrende ved at arbejde med målgruppen, der kan mindske trivslen hos de nye medarbejdere på arbejdspladsen. Denne indsats har derfor til formål at modvirke mental mistrivsel på arbejdspladsen. Dette gøres gennem en undersøgelse af medarbejdernes stressfaktorer, hvorefter der vil blive afholdt individuelle dialogmøder og månedlige gruppedialoger. Der vil desuden blive afholdt samtaler med opholdsstedets leder, så vedkommende bliver bedre i stand til at hjælpe medarbejderne. Projektet løber over fire måneder i 2020, og medarbejdere med en anciennitet på under tre år vil blive inddraget i indsatsen.

Forandring og forankring

Indsatsen skal øge lederens og medarbejdernes evne til at identificere stressfaktorer. På baggrund af et spørgeskema vil Opholdsstedet Skovly derfor lave en undersøgelse af medarbejdernes stressfaktorer. Herefter vil der være en dialog med hvert enkelt medarbejder omkring konkrete og potentielle stresspåvirkninger. Der vil efterfølgende blive afholdt individuelle samtaler med opholdsstedets leder, hvor formålet er at udarbejde en personlig strategi for medarbejderne. Ligeledes vil der månedligt blive afholdt diverse gruppedialoger. Da alle niveauer på arbejdspladsen bliver inddraget i projektet øges sandsynligheden for, at aktiviteterne kan skabe en forandring. Indsatsen adresserer en reel problemstilling, der gør sig gældende for mange af landets opholdssteder. Ledere og medarbejdere vil alle indgå i projektet, hvilket øger sandsynligheden for forandring og længerevarende forankring af projektet. Lederen ønsker ligeledes at dele resultaterne af projektet med andre opholdssteder. Projektet kan dermed være med til at nedbryde barrierer ved at sætte fokus på et emne, der ellers ikke bliver belyst. Det vil Velliv Foreningen gerne støtte, og projektet modtager derfor 48.200 kr. 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps