Individuel og samlet kriseforløb for medarbejdere under og efter Corona-krisen

Kirkens Korshær Herberg vil tilbyde medarbejdere krisehjælp, så de kan fastholde flest mulige i arbejde i denne periode og samtidigt sikre, at dette afvikles med mindst mulig risiko for at medarbejderne udvikler eventuelle behandlingskrævende efterreaktioner.

Akutpulje_web_uden_txt.png

Ansøger

Kirkens Korshærs Herberg

Bevilling

DKK 49.575

Status

Igangværende

Pulje

Akutpulje

År

2020

Foreningen beskriver, at de har været nødt til at lukke samtlige af deres tilbud for udsatte borgere ned pga. corona, men at deres natcafé, der tager vare på de mest udsatte, stadigvæk holder åbent. Derfor er deres medarbejdere ekstra presset, fordi de skal drage særlig omsorg for sårbare brugere af organisationens natcaféen, som er påvirket af situationen og søger hjælp på tidspunkter, hvor de normalt ikke er i berøring med personalet, samtidigt med at medarbejderne skal tage vare på deres egen og hinandens sikkerhed og helbred. Derfor ønsker de at tilbyde krisehjælp til medarbejderne.