Inddragelse af psykisk sårbare borgere i Café Paraplyen

Café Paraplyen i Kolding, der er en del af KFUM's Sociale Arbejde, modtager 45.035 kr. til at opsøge nye brugere samt brugerfrivillige til deres café for psykisk sårbare mennesker.

Café Paraplyen modtager donation fra Velliv Foreningen.jpg

Ansøger

Café Paraplyen

Bevilling

DKK 45.035

Beliggenhed

Syddanmark

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2020

Formålet med projektet er at mindske social angst og ensomhed blandt ensomme borgere i Kolding, styrke den enkeltes selvtillid og at udvide det trygge fællesskab i caféen.

En social café

Café Paraplyen i Kolding er en del af KFUM's Sociale Arbejde og en social café, hvor sårbare fungerer som caféens frivillige. Caféens kerneprodukt udspringer af den basale cafédrift. Det er en socialpædagogisk proces, hvor de ansatte medarbejdere er ligeværdige medarbejdere og samtidig rollemodel, støtteperson og mentor for caféens sårbare frivillige.

Desværre er gruppen af skrøbelige borgere med sociale ensomhedsproblematikker stigende. Og når man er isoleret fra arbejdsmarkedet, det omgivende samfund og de gældende sociale normer, er der fare for, at man pga. social angst, dårligt selvværd og manglende selvtillid, bliver fastlåst og passiviseret i en isoleret position. 

Derfor er det Caféens mission at aktivere ensomme borgere – enten som brugere at værestedet og dets aktiviteter eller som frivillige medarbejdere, hvis de på sigt opbygger ressourcerne til at varetage dette. Med dette projekt vil caféen derfor lave en indsats i form af opsøgende arbejde på gadeplan og dialogkaffe, der skal hjælpe ensomme og isolerede borger i retning af caféen. 

Engagerede gæstebrugere

Caféens ansatte vil sammen med resursestærke frivillige lave opsøgende arbejde på gadeplan ved hjælp af dialogkaffe og caféens netværk, og på den måde komme i kontakt med potentielle ensomme borgere. Caféen vil møde de nye gæstebrugere med tilbud om en bred vifte af netværksskabende arrangementer herunder fællesspisninger, eller møde potentielle nye brugerfrivillige med krav og forventninger i et tæt ligeværdigt arbejdsfællesskab. 

Målet med gæstebrugerne af caféen er at få engageret dem, så caféen bliver en uundværlig del af deres sociale liv ved, at de indgår i de forskellige netværksskabende relationer. Via det inkluderende frirum tæt på samfundets normer er det målet at motivere det enkelte individ i begge grupper til en opbygning og udvikling af den enkeltes selvværd over i en aktiv udvikling af selvhjælpsstrategier. 

Velliv Foreningen støtter indsatsen med 45.035 kr.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps