Ind i lokalt fællesskab

Perlen Café og Værested modtager 50.000 kr. til at etablere en afdeling i Øster Assels for sårbare borgere.

kol3.jpg

Ansøger

Perlen Café og Værested

Bevilling

DKK 50.000

Beliggenhed

Nordjylland

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2021

Værestedet vil være åbent to dage ugentligt og vil blandt andet tilbyde frokost, muligheder for aktiviteter og motion, netværksskabelse og økonomisk rådgivning.

Socialt samvær i Øster Assels

Perlen café og værested, under KFUM's sociale arbejde, er et socialt værested i Nykøbing Mors, hvor særligt sårbare borgere kan deltage i forskellige aktiviteter og socialt samvær. Perlen har i en periode lavet Akut Social Drive Out i Øster Assels, der ligger sydvest for Nykøbing. Her blev det tydeligt, at der var en stor deltagelse og en efterspørgsel på en afdeling i dette område. 

Derfor modtager Perlen 50.000 kr. fra Velliv Foreningen til at etablere et værested i Øster Assels.

Øster Assels er en mindre landsby med ca. 500 indbyggere, og værestedet skal give sårbare borgere i Øster Assels et tilknytningspunkt. Her kan de søge hjælp og danne sociale relationer, da de ofte ikke har mulighed for at søge hjælp i lignende tilbud pga. for store afstande til øvrige byer. 

Café, aktivitetstilbud og rådgivning

Værestedet bliver etableret i Borgerhuset i Øster Assels, og caféen vil have åbent to dage om ugen og tilbyde kaffe, te og frokost samt tilbud om fysisk aktivitet og økonomisk rådgivning.  

Således har projektet til formål at støtte et gruppe af mennesker, der oplever udfordringer med ensomhed og psykisk sårbarhed. 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps