Ind i fællesskaber – ud af mistrivsel og ensomhed

Frivilligcenter Rudersdal modtager 49.000 kr. til en indsats, som skal hjælpe med at udbrede kendskabet til frivillige aktiviteter og inddrage flere unge i sociale fællesskaber.

Velliv_Lokal trivsel.png

Ansøger

Frivilligcenter Rudersdal

Bevilling

DKK 49.000

Projektperiode

2021 - 2022

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2021

Indblik i frivilligmiljøet

Frivilligcenter Rudersdal modtager en bevilling fra Velliv Foreningen. Formålet med projektet er at oplyse om og motivere flere unge til at deltage i frivilligaktiviteter.

Helt konkret vil frivilligcenteret samle deres udbud af ungeaktiviteter i et katalog, hvor man kan få overblik over hvilke aktiviteter, man kan tilmelde sig. Samtidig vil de også lave nogle små film, som skal give indblik i det unge frivilligmiljø i Rudersdal.

Kataloget samler altså beskrivelser af ungeaktiviteter i frivillige foreninger og grupper, idrætsliv og kulturliv. Kataloget vil blive trykt som et fysisk katalog, og det bliver også muligt at tilgå online. Filmene deles på sociale medier og kataloget bliver sendt til elevråd på skoler, kollegier, kulturhuse og ungdomsskoler.

Ind i et fællesskab

Projektets målgruppe er unge mellem 20 og 35 år, som står udenfor arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet og f.eks. er tilknyttet jobcenteret eller ungenetværk for sårbare unge.

Forventningen til projektet er, at de unge får et bedre overblik over de aktiviteter, der tilbydes i kommunen, og at det hermed bliver lettere tilgængeligt for dem, at finde ind i et fællesskab.

Projektet forløber over 10 måneder og skal gavne 380 personer.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps