Implementering af tilpasset Mindfulness-Baseret Stress Reduktion i private virksomheder

Dansk Center for Mindfulness på Aarhus Universitet vil implementere og afprøve, hvorvidt Mindfulness Baseret Stress Reduktion som værktøj kan fremme mental sundhed i private virksomheder. Velliv Foreningen støtter forskningsprojektet med 2.731.788 kr.

silhouette-of-man-sitting-on-grass-field-at-daytime-775417.jpg

Ansøger

Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet

Bevilling

DKK 2.731.788

Projektperiode

2020 - 2021

Beliggenhed

Midtjylland

Status

Afsluttet

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2019

Forskningsprojektet ønsker at tilpasse MBSR programmet til brug i private virksomheder i Danmark. Projektet er således målrettet alle ansatte (ledere og medarbejdere) i private virksomheder.

Samarbejde på tvært af Århus- og Syddansk universitet

Stress er et stigende folkesundhedsproblem og kan påvirke arbejdsmiljøet på arbejdspladserne i en negativ retning. Blandt andet estimeres det, at arbejdsrelateret stress koster samfundet mellem 2,3 og 14,7 mia årligt. Dette forskningsprojekt vil derfor implementere og afprøve, hvorvidt Mindfulness Baseret Stress Reduktion (MBSR) som værktøj kan fremme mental sundhed på arbejdspladser. Forskerteamets samarbejde går på tværs af to Universiteter, Århus Universitet (AU) og Syddansk Universitet (SDU). Dansk Center for Mindfulness på AU vil lede projektet og har erfaringer fra andre projekter på dette område. Undersøgelsen er bygget op om tre formål: (1) At udvikle og beskrive en replicerbar intervention til private virksomheder baseret på MBSR-interventionen. (2) Udførelse af en procesevaluering i to private virksomheder, hvor implementeringen af programmet evalueres og virkningsmekanismer i processen undersøges. (3) At evaluere ændringer i relevante outcome omkring potentialet for bedre mental sundhed og bedre psykisk arbejdsmiljø i virksomhederne.

Dokumenteret effekt på det mentale helbred

MBSR er et interventionsprogram, der har vist dokumenteret effekt på livskvalitet, stress og symptomer på angst og depression. Evidensen peger endvidere på, at interventions- programmet vil kunne påvirke og forbedre interpersonelle relationer og dermed skabe et arbejdsmiljø med færre potentielle stressfaktorer. Det forventes at projektet vil give nyttig viden om muligheder og barrierer for implementering af MBSR, som kan anvendes i sundhedsfremmende interventioner på private virksomheder. Projektet har således potentiale for at udvikle ny viden, og vil bidrage til mere evidens på et område, hvor vi mangler viden om præcise årsagssammenhænge og mangler redskaber til at tackle arbejdsrelateret stress. Derfor støtter Velliv Foreningen projektet med 2.731.788 kr. 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps

Resultater

Projektet er nu afsluttet. Projektet har resulteret i en systematisk tilpasset model for, hvordan man kan implementere MBSR til SMV’er og to videnskabelige artikler, der beskriver de deltagende virksomheders udbytte af forløbet.

På baggrund af 27 gruppeinterviews og 76 informanter kan det konkluderes, at MBSR både gavner medarbejderes mentale sundhed og arbejdspladsens psykiske arbejdsmiljø. Hovedresultaterne kan opsummeres i følgende punkter:
- Deltagerne oplever at blive mere opmærksomme.
- Deltagerne oplever at blive bedre til at håndtere stressede situationer på en hensigtsmæssig måde.
- Deltagerne bliver mere venlige over for sig selv og bedre til at tage vare på deres egen velvære.
- Virksomhederne oplever, at samarbejdet på tværs af afdelinger bliver bedre.
- Følelsen af fællesskab blandt medarbejderne bliver styrket på tværs af afdelinger.
- Det er mere trygt for medarbejderne at dele deres følelsesmæssige tilstand med deres kolleger.

Den systematisk tilpassede MBSR-program til små og mellemstore virksomheder kan findes her.