Hvordan påvirker nye teknologier og automatisering trivsel

Teknologisk Institut modtager 986.447 kr. til et projekt, der går ud på at undersøge, hvordan nye teknologier i produktionsvirksomheder påvirker medarbejderes fysiske og mentale sundhed.

Teknologisk Institut modtager fondsstøtte fra Velliv Foreningen.jpg

Ansøger

Teknologisk Institut

Bevilling

DKK 986.447

Projektperiode

2021 - 2023

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Afsluttet

Pulje

Analyse og kampagne

År

2021

Teknologisk udvikling og automatisering på arbejdspladsen

Arbejdsmarkedet præges i dag af teknologisk udvikling og automatisering af arbejdsprocesser, hvilket betyder store omvæltninger for ansatte. Teknologisk Institut har derfor valgt at undersøge implikationerne af teknologiens indtog på arbejdspladser nærmere gennem deres projekt.

Projektet fokuserer på teknologiske forandringer i SMV’er, i form af produktionsvirksomheder, hvor mere manuelle og praktiske opgaver bliver automatiseret eller varetaget af robotteknologi.

Helt konkret vil instituttet indsamle erfaringer fra 12 danske virksomheder, som anvender robotter og såkaldte cobots i deres arbejde.

Arbejdsmiljø og mental sundhed i virksomheder med robotter

Teknologisk Institut vil udvikle et vejledningsmateriale, på baggrund af de indsamlede erfaringer, omkring hvordan man bedst indføre nye teknologier i produktionsvirksomheder, hvor man samtidig tager højde for arbejdsmiljøet.

Dernæst afprøves vejledningsmaterialet i virksomheder, der overvejer at anskaffe robotter og cobots, for at kunne teste, justere og evaluere på materialet, og til sidst sende det ud til andre virksomheder, der potentielt står overfor udfordringer med ny teknologi.

Med dette projekt vil man opnå større viden om implementering og anvendelse af nye teknologier på arbejdspladsen, samt hvordan medarbejderes fysiske og mentale sundhed kan prioriteres, når der sker store forandringer i arbejdsprocesserne.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps

Resultater

Projektet er nu afsluttet. I projektet er der udviklet en guide med råd og overvejelser i forbindelse med implementering af robotter og cobotter på arbejdspladser med øje for medarbejdernes mentale sundhed.

Guiden består af følgende punkter:
• Inviter medarbejderne med i beslutningsprocessen
• Vær forberedt på ændringer i ansvarsområderne
• Gør overgangen lettere
• Tag højde for nye kompetencebehov
• Kvaliteten af sidemandsoplæringen skal sikres
• Følg op på holdningerne til den nye teknologi

Guiden er udviklet på baggrund af interviews med 12 virksomheder, der har erfaring med implementering af robotter, og skulle oprindeligt være testet og afprøvet af virksomheder i en implementeringsproces/der stod overfor implementering af robotter. Det viste sig dog at være svært at rekruttere virksomheder til sidstnævnte afprøvning, hvorfor guiden i stedet er gennemlæst og kommenteret af otte produktionsvirksomheder, der tidligere har erfaring med implementering af robotteknologier. Guiden er desuden kvalificeret og godkendt af projektets styregruppe.