Hvordan øges den mentale sundhed blandt ledere og medarbejdere i produktionsvirksomheder?

Arbejdsmedicin på Regionshospitalet Gødstrup modtager en bevilling på 5.746.078 kr. til et forskningsprojekt, der har til formål at udvikle, afprøve og evaluere en intervention med fokus på ledelsesstil og stresshåndtering for førstelinjeledere i produktionsvirksomheder. Hertil er målet at forebygge stress og øge mental sundhed blandt ledere og medarbejdere.

Velliv_Forskning.png

Ansøger

Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Gødstrup

Bevilling

DKK 5.746.078

Projektperiode

2023 - 2026

Beliggenhed

Midtjylland

Status

Igangværende

Pulje

Forskning

År

2023

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps