Husker du? Erindringssaloner for ensomme ældre

Erindringsfabrikken modtager 50.000 kr. i bevilling fra Velliv Foreningen til en indsats, der via erindringer, skal bekæmpe ensomhed blandt ensomme ældre.

Erindringsfabrikken.jpeg

Ansøger

Erindringsfabrikken

Bevilling

DKK 50.000

Projektperiode

2023 - 2023

Beliggenhed

Sjælland

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2022

Ensomheden spreder sig blandt ældre

Erindringsfabrikken er en forening, som arrangerer musikalske og sanselige arrangementer, der skal højne ældre menneskers livskvalitet, ved at lade deltagerne genopleve og fortælle erindringer fra andre tider. Dette foregår ofte via teatralske redskaber såsom musik, sang og dans, eller rekvisitter.

Ansøger og kunstnerisk leder, Tine Futtrup Lund, skriver: "Ensomhed er et samfundsproblem, der er stigende. Efter Corona er dette problem ikke blevet mindre - særligt for ældre mennesker, der ikke nødvendigvis har meget familie omkring sig. Ensomhed kan føre en masse følgesygedomme med sig. Derfor, er det vigtigt at tage fat på forebyggende. Vi ser et stigende behov for, at også kulturinstitutioner som fx museer tager ansvar og skaber sociale indsatser i krydsfeltet mellem kultur og sundhed. Derfor har vi her skabt samarbejde med bl.a. Roskilde Museum.".

Nu modtager Erindringsfabrikken en bevilling på 50.000 kr. fra Velliv Foreningen til - i samarbejde med Roskilde Museum, Frivilligcenter Roskilde og Fælleskabsformidlerne i Roskilde Kommune - at skabe ugentlige sanselige erindringsoplevelser, for ensomme ældre mellem 65 og 75 år.

Rejser tilbage i tiden

Én gang om ugen, over otte uger, vil Erindringsfabrikken tilbyde faste hold, for ældre borgere, med ca. 12-14 deltagere på hvert hold. Disse hold kaldes for erindringssaloner, og her skal deltagerne rejse tilbage i tiden og genbesøge gamle erindringer.

Tine Futtrup Lund skriver: "Vi vil finde de håndbroderede duge frem, sætte mågestellet på bordet, servere vaniljekranse og skabe et trygt rum fyldt med hjemlighed og gamle minder. En erindringssalon er et stemningsfuldt møde mellem mennesker, hvor minder, følelser og fællesskab vil blive vagt til live. Gennem sang, musik, genstande og legendariske lydklip vil vi skabe et levende billede af datidens Danmark med udgangspunkt i deltagernes egne erindringer og oplevelser fra tiden. Vi benytter os af kropslige og sanselige elementer for at skabe forbindelse til menneskers erindring. Vi husker igennem en smag, en lyd, en særlig berøring. Duften af brylcreme og lyden af en gammel rejsegrammofon indgår som elementer, der er med til at stimulere sanserne og sætte gang i samtalen. Med vores særegne metode vil vi få mennesker til at åbne op og fortælle historier fra deres liv, så samhørighed og nye venskaber kan opstå.".

Målet med indsatsen er, at deltagerene oplever at de finder tilbage i fælleskabet igen og knytter nye venskaber. Desuden skal indsatsen sikre, at foreningens frivillige oplæres i erindringsarbejde, så de kan køre projektet videre, samt varetage lignende projekter i fremtiden.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps