HR Lederforum

Frese A/S modtager 29.498 kr. til at definere en fælles lederstrategi gennem et lederforum for de 30 ledere i virksomheden.

frese modtager fondsstøtte fra Velliv Foreningen.jpg

Ansøger

Frese A/S

Bevilling

DKK 29.498

Beliggenhed

Sjælland

Status

Igangværende

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2021

Et forum for en ledelse i udvikling

Frese A/S er en virksomhed, der bl.a. producerer ventiler til marine- og industrianlæg. Virksomheden er voksende, hvorfor der kommer flere behov i spil fra medarbejdere og kunder, og dette giver større krav til ledelsen.

Frese vil gerne følge med udviklingen ved at sætte fokus på lederkulturen i et lederforum, som skal styrke ledernes kompetencer, samarbejde og fælles strategi. Derfor bevilger Velliv Foreningen 29.498 kr. til virksomheden til formålet. 

Lederforummet sætter fokus på forskellige relevante emner, som medarbejdersamtaler, stress og trivsel, via sessioner og workshops, der afvikles i konsultation med Cabi.

God lederstil skaber trivsel for medarbejderne

Det er vigtigt for Frese at skabe tryghed og trivsel for deres medarbejdere, hvilket understøttes af en god lederstil.

En god lederstil indebærer gennemsigtighed og medinddragelse af medarbejderne, hvorfor der også nedsættes en trivselsgruppe blandt medarbejderne.

Målet med projektet er at etablere en strategi med klare linjer, retfærdighed, kommunikation og fokus på trivsel på arbejdspladsen.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps