Holdbart tilbage i arbejde efter stress

Konsulentfirmaet Alkion modtager 50.000 kr. til at facilitere ekstern sparring samt afprøve et tilbagevendingsforløb i tre SMV'er for medarbejdere, som har været sygemeldt med stress. Indsatsen skal forebygge tilbagefald for tidligere sygmeldte med stress.

people-1492052_1920.jpg

Ansøger

Alkion

Bevilling

DKK 50.000

Projektperiode

2020 - 2021

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Igangværende

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2020

Formålet med projektet er at udvikle og facilitere tilbagevendingsforløb for tidligere stressramte og sygemeldte medarbejdere. Gennem ekstern mentoring af medarbejdere samt ekstern sparring med nærmeste leder, styrkes og sikres forløbet til gavn for både medarbejdere, ledere og virksomhed.

 

Projektet henvender sig til SMV’ere, der ikke har interne HR-medarbejdere og derfor ikke har afsatte ressourcer til særskilt udvikling og gennemførelse af tilbagevendingsforløb.

 

Risiko for tilbagefald og yderligere sygemeldinger

Mange tidligere stresssygemeldte får tilbagefald, og nogle ender med at forlade arbejdspladsen - og sågar arbejdsmarkedet helt. Det kan skyldes flere forskelle faktorer - f.eks. at der ikke er udarbejdet en detaljeret plan for genoptagelse af arbejdet, og at nærmeste leder enten ikke har ressourcer til at støtte medarbejderen i denne fase eller ikke har tilstrækkelig viden om stress og tilbagevendingsforløb, trods de bedste hensigter. 

Med denne indsats vil Konsulentfirmaet Alkion derfor afprøve, om sparring og facilitering af tilbagevendingsforløb af medarbejdere vil medvirke til at 1. Sikre god og holdbar tilbagevenden af medarbejdere efter længerevarende sygdom pga. stress og depression. 2. Udvikle og støtte ledere omkring ovenstående, gennem sparring og aflastning. 

Projektet er et pilotprojekt for et eventuelt større (forsknings)projekt ved positive resultater med inddragelse af fagaktører og samarbejdspartnere, og har på den måde potentiale for overførbarhed og opskalering.

Øget mental sundhed på arbejdspladser

I samarbejde med 2-3 SMV'er vil et tilbagevendingsforløb efter et sygeforløb pga. stress blive faciliteret for medarbejdere og ledere. Både medarbejdere og ledere får mulighed for sparring, råd og vejledning fra en ”facilitator” med ledelseserfaring, teoretisk og praktisk viden om stress samt erfaring fra egen vej tilbage igen efter stressforløb.

Faciliteringsaktiviteterne består bl.a. af fortrolige én-til-én mentor-samtaler med den tilbagevendte medarbejder omkring udfordringer, bekymringer samt stressforløb. Formålet at, at styrker og muligheder afklares, og at medarbejderen opnår fornyet selvindsigt. 

Derudover vil indsatsen indebære coachende samtaler med nærmeste leder, hvor der tales om stressramtes udfordringer generelt og om lederens forhold til stress. Gennem identifikation af lederens forventninger til forløbet, afstemmes og planlægges et forløb i fællesskab med medarbejderen, som faciliteres af Alkion.

Dermed skriver projektet sig ind i Velliv Foreningens målsætning om at få mennesker godt tilbage i arbejde efter langtidssygemelding og at fremme den mentale sundhed på arbejdspladser. Derfor støtter Velliv Foreningen indsatsen med 50.000 kr.

Læs mere om Alkion her.