Hjemmevicevært

Den Blå Oase, der er en del af Blå Kors, modtager 50.000 kr. til at tilbyde besøg til udsatte mennesker, som har brug for hjælp til praktiske gøremål og livsmestring i deres hverdag.

Blå Kors, den blå oase modtager fondsstøtte fra Velliv Foreningen.jpg

Ansøger

Blå Kors, Den Blå Oase

Bevilling

DKK 50.000

Projektperiode

2021 - 2022

Beliggenhed

Syddanmark

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2021

Hjemmevicevært i Aabenraa

Velliv Foreningen donerer 50.000 kr. til Blå Kors, Den Blå Oase til deres indsats 'hjemmevicevært', der går ud på at tilbyde besøg til udsatte mennesker, som har brug for hjælp til praktiske gøremål og livsmestring i deres hverdag.

Idéen er, at en hjemmevicevært skal komme på besøg hos de udsatte borgere og hjælpe med daglige gøremål som opvask og tøjvask. Dette skal give målgruppen mere overskud i hverdagen og mod på at deltage i de sociale fællesskaber, som Blå Kors også tilbyder.

Projektet er forankret i Aabenraa lokalmiljø, og tanken er at engagere frivillige i projektet, som skal fungere som kontaktpersoner/hjemmeviceværter.

Livsmestring og rådgivning

Formålet med projektet er at styrke udsatte menneskers mentale sundhed og modvirke udfordringer som depression og ensomhed.

Hjemmeviceværten skal hjælpe brugerne med at overkomme praktiske udfordringer, men i høj grad også at rådgive i livsmestring på forskellige planer. De skal kunne yde rådgivning i f.eks. sygdom, budgetlægning og kontakt til offentlige myndigheder.

Derudover skal hjemmeviceværten være en livslinje ift. at modvirke ensomhed og motivere til at indgå i lokale fællesskaber. Tanken er, at både frivillige og brugere bliver involveret i et større fællesskab via dette projekt, hvor der vil blive arrangeret aktiviteter som f.eks. fællesspisning og udflugter. Hjemmeviceværten vil altså yde en ekstraordinær indsats for at skabe en relation til borgeren og hjælpe med at få vedkommendes liv til at fungere bedre.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps