Heldagskursus i Zions Kirke

Aflastningstjenesten modtager 26.375 kr. til et projekt, der har til formål at fremme trivslen og kompetencerne hos de frivillige i organisationen.

aflastningstjenesten5.jpg

Ansøger

Aflastningstjenesten

Bevilling

DKK 26.375

Beliggenhed

Syddanmark

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2022

Kursus til opkvalificering af frivillige

Aflastningstjenesten modtager en bevilling fra Velliv Foreningen, til at afholde et heldagskursus for de frivillige i foreningen.

Heldagskurset skal opkvalificere de frivillige via undervisning og oplæg, så de føler sig klar til opgaven. Disse oplæg er bl.a. fra de frivillige selv, med relevante uddannelser, men nogle gange kommer de også udefra.

Derudover vil der i fællesskab med de frivillige blive drøftet nye tiltag og sociale aktiviteter, der skal fremme trivslen blandt de frivillige så de fremover kan få et stærkere sammenhold. På trods af at man ofte er alene på opgaven.

Følelsesmæssigt hårdt arbejde

Aflastningstjenesten er frivillige der arbejder for at aflaste hjem hvor pårørende eller andre passer demensramte, kronisk- og/eller alvorligt syge og døende i eget hjem, og har brug for at kunne koble af i nogle timer. Derudover hjælper de til med at sidde i vågetjeneste hos døende på plejecentre, hospice, sygehus og i eget hjem.

De frivillige yder en indsats overfor alvorligt syge og døende samt deres pårørende, som f.eks. besøgsvenner eller aflastning på forskellig vis. De frivillige tager typisk alene ud i private hjem, og mangler derfor et forum hvor de kan sparre med de andre frivillige.

En bedre trivsel for de frivillige, vil betyde en bedre fastholdelse, så de fremover stadig kan tilbyde indsatsen til de mennesker der har brug for den.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps