Handygruppe - et lokalt initiativ for ensomme mænd

Islandshesteklubben Jørfi Hedeland modtager 39.000 kr. i bevilling fra Velliv Foreningen til en indsats, der skal tilbyde mænd i aldersgruppen 60-70 år, der enten har lille eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet, et praktisk fællesskab.

Velliv_Lokal trivsel.png

Ansøger

Islandshesteklubben Jørfi Hedeland

Bevilling

DKK 39.000

Projektperiode

2023 - 2023

Beliggenhed

Sjælland

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2023

Meningsløse aktiviteter

Islandshesteklubben Jørfi Hedeland er en forening i Hedehusene, hvor medlemmerne samles om islandske heste. Foreningen oplever, at der i lokalområdet er en gruppe borgere, som har meget små eller ingen omgangskredse. Denne gruppe består særligt af mænd i alderen 60-70 år.

Ansøger og ledelseskonsulent, Camilla Storgaard Mehlsen, skriver: "Der er ikke mange værdige aktiviteter for (særligt mænd) i den aldersgruppe, der er lige på kanten af arbejdsmarkedet. Langt de fleste aktiviteter har primært social karakter, hvilket for mange giver en barriere for deres deltagelse. Hvis de skal afsted til en aktivitet, skal det give mening og betyde noget for nogen!".

Nu modtager Islandshesteklubben Jørfi Hedeland en bevilling på 39.000 kr. fra Velliv Foreningen til et projekt, der skal inddrage målgruppen i foreningens praktiske rammer.

Et praktisk fællesskab

Projektets skal udfoldes som et praktisk fællesskab, en handygruppe, for særligt mænd i alderen 60-70 år. Den praktiske del af fællesskabet består af at deltagerne skal bruge egne ressourcer til at løse forskellige praktiske opgaver i foreningen, såsom at istandsætte redskaber og maskiner, assistere ved renoveringsprojekter og lignende. Dertil består den sociale del af fællesskabet af at deltagerne arbejder sammen, en fast dag om ugen, som afsluttes med en forplejning. Dette skal skabe en følelse af meningsfuldhed og fællesskab for deltagerne.

Camilla Storgaard Mehlsen skriver: "Vores forventning er, at indsatsen vil resultere i et etableret, praktisk fællesskab, hvor alles evner kan blive sat i spil og alle kan bidrage til at udrette noget, der er synligt for andre. Det giver høj grad af mening i livet at bidrage med noget konkret og i fællesskab med andre. Det er også vores forventning, at der bliver skabt et fællesskab og et sammenhold mellem deltagere fra målgruppen og de øvrige medlemmer i foreningen. Der er god plads til at vores fællesskab kan udvides!".

Islandshesteklubben Jørfi Hedeland forventer at projektet vil gavne ca. 20 deltagere og skal forløbe over et halvt år.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps