GRO - Udvikling af dialogværktøj for kunst- og kulturarbejdere

Aron - Center for bæredygtigt arbejdsliv modtager 663.675 kr. til at udvikle og teste et virtuelt dialogværktøj, der er målrettet kunst- og kulturarbejdere.

Aron modtager fondsstøtte fra Velliv Foreningen til kunstnere og kulturarbejdere.jpg

Ansøger

Projekthuset Aron

Bevilling

DKK 663.675

Projektperiode

2021 - 2022

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Igangværende

Pulje

Vores branche

År

2021

Værktøjet skal udvikles med henblik på at fremme et bæredygtigt arbejdsliv for kunst- og kulturarbejdere. 

Et bæredygtigt arbejdsliv

Kunst- og kulturarbejdere er ofte ansat under prækære arbejdsforhold, som resultat af ændringer i ansættelsesformer og udviklingen af erhvervslivets nye organisationsformer. De usikre arbejdsformer med tidsbegrænsede kontrakter, lavere løn og arbejdspres har ofte en negativ indflydelse på kunsternes mentale sundhed, fordi de mange usikkerheder kan føre til stress, angst og depressioner. 

Derfor vil Aron - Center for bæredygtigt arbejdsliv lave et værktøj, der skal fremme et bæredygtigt arbejdsliv hos kunst- og kulturarbejdere. Et bæredygtigt arbejdsliv betyder et arbejdsliv, hvor mennesker trives i deres daglige virke og udvikles og styrkes hele arbejdslivet igennem.

Formålet med indsatsen er derfor at udvikle et elektronisk værktøj, der kan anvendes af målgruppen selv efterfølgende, så netværk kan etableres, og arbejdet med det bæredygtige arbejdsliv kan sættes i fokus.

Projekt i fire faser

Denne indsats er første den fase af fire og dækker over:
1) Rekruttering, indsamling og udvikling af metoder herunder udvikling af prototype.
2) Afprøvning af prototype i tre test-grupper, ’vækstgrupper’, bestående grupper á 6-9 kunst- og kulturarbejdere. 
3) Udvikling af værktøj på baggrund af testforløbet i vækstgrupper. 

Værktøjet bygger vil være online og frit tilgængeligt og have en høj grad af brugervenlighed, så vækstgrupperne kan bruge værktøjet uden konsulentstøtte. 

Dansk Kunstnerråd deltager også i projektet og bidrager med rekruttering af deltagere til afprøvningen. Velliv Foreningen støtter indsatsen med 663.675 kr.

Resultater

Projektets første fase er nu afsluttet. Projektets første fase har resulteret i udvikling og afprøvning af en model, der indeholder dialogkort bestående af en række temaer, der kan bruges til at undersøge sit arbejdsliv. Modellen blev afprøvet i vækstgrupper bestående af 6-9 deltagere. Deltagerne vurderer i en spørgeskemaundersøgelse at vækstgrupperne og arbejdet med modellen i meget høj til nogen grad har været værdifuldt, bidraget med ny viden og konkrete ændringer af deres praksis.

På baggrund den interne evaluering af udviklingen og afprøvningen af GRO-konceptet vurderes det umiddelbart, at konceptet kan bidrage til at den enkelte kunst- og kulturarbejder kan fremme sit bæredygtige arbejdsliv.