Generalprøve på virkeligheden - udvikling af frivillighed gennem forumteater

Selvhjælp Silkeborg modtager 49.950 kr. i bevilling fra Velliv Foreningen til at klæde de frivillige på til selvhjælpsgrupper for fx mennesker i sorg, gennem et forumteater.

forumteater pv billede.jpg

Ansøger

Selvhjælp Silkeborg

Bevilling

DKK 49.949

Projektperiode

2022 - 2023

Beliggenhed

Midtjylland

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2022

Stærke frivillige

Selvhjælp Silkeborg afholder årligt cirka 115 selvhjælpsgrupper for fx mennesker i sorg, mennesker med psykisk sårbarhed og pårørende. Grupperne drives af frivillige gruppeledere, og det er derfor vigtigt at de frivillige er klædt på, til at håndtere eventuelle svære og voldsomme situationer, der kan opstå i grupperne.

Ansøger og daglig leder hos Selvhjælp Silkeborg, Tove Tranæs Voss, skriver: "Vores frivillige gruppeledere klædes altid på til opgaven via introkursus, og efterfølgende makkerskab med en erfaren frivillig. Der er dog stor forskel på at have fået fortalt, hvad det vil sige at stå i en udfordrende situation i en gruppe, og så at stå i situationen. Man kan aldrig helt forberede sig på virkeligheden. Forumteater kan hjælpe deltagerne til at komme så tæt på en virkelig konflikt som muligt, så de kan øve sig på forhånd.".

Derfor modtager Selvhjælp Silkeborg nu en bevilling på 49.950 kr. fra Velliv Foreningen til at udvikle og afprøve en alternativ tilgang til frivilligtræning. 

Forumteater

Indsatsen skal bestå af udvikling og afvikling af forumteater, som skal bringe foreningens frivillige tættere på reelle scenarier og eventuelle voldsomme oplevelser, som man kan møde, som frivillig i arbejdet med sårbare mennesker. 

Helt konkret, vil indsatsens aktiviteter være: 

- Fælles udvikling af relevante situationer med dilemmaer, som tager udgangspunkt i de frivilliges virkelighed, til brug i forumteatret.
- Koordinering af en frivilliggruppe, der skal planlægge og hjælpe til ved arrangementet.
- Afvikling af aftenarrangementet for frivillige med forumteater og fællesspisning.
- Opfølgning på udbyttet fra arrangementet.
- Evaluering af processen.

Ansøger forventer at ca. 50 frivillig vil deltage i indsatsen, som skal forløbe i foråret 2023. 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps