Gang i livet

Kærbo Omsorgscenter/Aktivitetscenter modtager 50.000 kr. i bevilling fra Velliv Foreningen til en indsats, der skal modvirke mental og social afmagt blandt førtidspensionister og personer på efterløn.

Velliv_Lokal trivsel.png

Ansøger

Brugerbestyrelsen på Kærbo Omsorgscenter/Aktivitetscenter

Bevilling

DKK 50.000

Projektperiode

2022 - 2023

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2023

Mental og social afmagt

Kærbo Omsorgscenter/Aktivitetscenter er et omsorgscenter, et aktivitetscenter og et plejehjem beliggende i Ishøj. Kærbo oplever at førtidspension kan udløse både mental og social afmagt, og at verden pludseligt kan virke indskrænket, efter et virksomt arbejdsliv. Dette kan medføre at førtidspensionister oplever, at føle sig isolerede og ensomme. 

Ansøger og aktivitetsmedarbejder, Lene Kiel, skriver: "Vi ønsker at etablere tilbud til de mennesker, der af en eller anden årsag, oplever at finde sig i en situation, hvor livet ikke længere er som før: gruppen af efterløns- og førtidspensionister i Ishøj. Det at skulle finde sig selv og etablere nye relationer efter endt arbejdsliv, kan af mange opleves som en udfordring. Og efter de seneste år, hvor mange har været isolerede eller på anden måde afskåret fra at skabe kontakt med det omliggende samfund, er det væsentligt at have steder at gå hen.".

Nu modtager Kærbo Omsorgscenter/Aktivitetscenter en bevilling på 50.000 kr. fra Velliv Foreningen til en indsats, der skal skabe forskellige fællesskabsdannende tilbud til målgruppen. 

Aktiviteter målrettede en yngre målgruppe

Indsatsen skal bestå af diverse tilbud med aktiviteter såsom salsa, mindfulness, læsefællesskaber, musik og lignende. Dele af indsatsen indebærer dertil at kvalificere deltagerne til selv at kunne stå for aktiviteterne, så projektet senere kan blive bæredygtigt.

Lene Kiel skriver: "Formålet er at tiltrække en for os yngre målgruppe, og skabe liv og hjemlighed i vores hus. Det skal ske med en udvidelse af aktivitetscentrets katalog af tilbud, så det i højere grad målrettes det yngre publikum. Tilbuddene skal kuranteres, så de fremstår attraktive, aktuelle og spændende for målgruppen.".

Ansøger forventer at ca. 200 vil deltage i projektet, som forløber over ét år.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps