Game Escape

Rødovre Gaming modtager 49.760 kr. i bevilling fra Velliv Foreningen til en indsats, der skal afhjælpe ensomhed og psykisk mistrivsel hos politi- og militærveteraner, via gaming.

Velliv_Lokal trivsel.png

Ansøger

Rødovre Gaming

Bevilling

DKK 49.760

Projektperiode

2022 - 2023

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2022

Politi- og militærveteraner oplever mistrivsel

Tal fra SFI (2017) viser at omkring 28% af udsendte oplever PTSD og depressionssymptomer. Desuden er der en stigende tendens til ensomhed og social isolation, blandt politi- og militærveteraner. Dette er en tendens, som Rødovre Gaming ønsker at ændre på. Derfor starter foreningen nu en indsats, som via gaming skal danne fællesskaber og samvær for veteraner. Hos Rødovre Gaming, har de gode erfaringer med at skabe fællesskaber omkring gaming. Gaming er nemlig noget, man gør sammen.

Ansøger og formand for Rødovre Gaming, Jesper Clausson Vibholt, skriver: "Vi ønsker, at færre veteraner oplever ensomhed og psykisk mistrivsel. Vi mener, fordi vi er foreningsmennesker, at foreningsfællesskabet er vejen frem. Vi ved, at det er en udfordring for flere udsendte at vende tilbage til civilsamfundet. Her tror vi et fællesskab med andre ligesindede kan lette denne overgang og højne livskvaliteten.".

Nu modtager Rødovre Gaming en bevilling på 49.760 kr. fra Velliv Foreningen til denne indsats. 

Frirum, fællesskab og bearbejdning

Rødovre Gaming ønsker, at skabe et frirum for deltagerne, hvor de i trygge rammer kan mødes og spille, i foreningens foreningslokaler. Samtidig vil indsatsen gøre brug af en psykoterapeut, som til dagligt underviser på politiskolen i ’Voldsomme hændelser’, og som skal skabe en kobling mellem hverdag og gaming, samt bearbejdning af stress og angst.

Jesper Clausson Vibholt skriver: "Vi har selv oplevet, at voldsomme hændelser kommer til at overskygge i dagligdagen og giver kilde til selvisolation. Vi har heldigvis også oplevet, hvordan gaming kan bane vejen ind i et fællesskab. Vi har kendskab til og berøring med flere grupper af foreningsuvante, som oplever ensomhed og psykisk mistrivsel. Vi har gode erfaringer med at bruge det digitale til at skabe fællesskaber for personer, som ikke altid føler sig inkluderet.".

Rødovre Gaming forventer at ca. 30 veteraner vil få gavn af indsatsen, som skal vare ét år.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps