Frivilligheden gavner

Reden Aarhus, som er en del af KFUK´s Sociale Arbejde, modtager 38.990 kr. til at optimere deres frivilligindsats, så indsatsen bliver mere koordineret og de frivillige bedre bliver klædt på til at arbejde med udsatte kvinder fra misbrugs- og prostitutionsmiljøet.

Reden modtager støtte fra Velliv Foreningen.jpg

Ansøger

Reden Aarhus

Bevilling

DKK 38.990

Projektperiode

2020 - 2021

Beliggenhed

Midtjylland

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2020

Indsatsen består blandt andet i at forbedre og optimere introduktionen for nye frivillige samt at udvikle en trivselsmåling til frivilligkorpset.

Rumme problemløsninger

Reden Aarhus har i dag et frivilligkorps på omkring 30 personer, der alle arbejder ind i forskellige indsatser og projekter, som enten understøtter eller direkte skaber aktiviteter, fællesskaber, sundhedsfremme eller rådgiver udsatte kvinder fra misbrugs- og prostitutionsmiljøet. 

Med den indsats vil Redens udvikle sine frivillighedsindsatser til i højere grad at kunne rumme problemløsninger - herunder kreative aktiviteter, fællesskabsindsatser, sundhedstiltag, opsøgende indsatser og fagligt forankret rådgivning.

Derudover er målet også, at de frivillige opnår et større videns- og kompetencegrundlag. Dette skal komme både de frivillige og de udsatte kvinder til gavn.

Arbejde med både lokal indsats og arbejdspladsen

Projektet vil både arbejde med tiltag indenfor hovedområde 1 (lokale indsatser) og 3 (arbejdspladser), som Velliv Foreningen støtter, eftersom projektets formål er at forbedre en samlet frivillighedsindsats i Reden Aarhus. Men dermed også forbedre en hel gruppes arbejdspladsvilkår og trivsel, hvilket gerne skal have en
direkte effekt på hele Reden Aarhus som arbejdsplads. 

Projektet bidrager dermed til udvikling og fremme af arbejdspladsens sundhed og trivsel, samt til forebyggelse af uklarheder mellem opgavevaretagelse, kompetencer, introduktion og samarbejde på tværs af indsatser og faggrupper. 

Velliv Foreningen støtter derfor projektet med 38.990 kr.