FRIVILLIGE I TRIVSEL

Foreningen Blossom modtager 49.872 kr. til at styrke deres frivilligindsats, så arbejdet med sårbare kvinder i Danmark kan fortsætte.

Blossom modtager støtte fra Velliv Foreningen.jpg

Ansøger

Blossom

Bevilling

DKK 49.872

Projektperiode

2020 - 2021

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2020

Denne indsats har til formål at støtte den mentale sundhed blandt Blossoms frivillige ved at formidle viden om trivsel og behov, samt lave faglige workshops og sociale arrangementer.

Mental sundhed hos de frivillige

Blossom er en forening, som støtter sårbare kvinder i Danmark, herunder etniske minoritetskvinder og kvinder, der oplever hjemløshed. Blossoms projekter er primært båret af en stor gruppe frivillige fordelt på Storkøbenhavn og Århus.

Der er allerede fokus mental sundhed hos den målgruppe, som foreningen støtter. Med dette projekt vil foreningen derfor sætte fokus på mental sundhed for de frivillige og bidrage til en frivilligkultur med et trygt fællesskab. 

Indsatsen skal med sociale og opkvalificerende aktiviteter styrke arbejdsmiljøet,
fællesskabet og den mentale trivsel blandt Blossoms frivillige, så de fortsat har overskud til at skabe nærværende og støttende relationer med kvinderne i Blossoms projekter.

Projekt i faser

Projektet vil indeholde sociale og opkvalificerende aktiviteter, fordelt over fire måneder. Indsatsen består af fem faser: 

1) En kortlægning af de frivilliges nuværende trivsel, behov og ønsker gennem et online spørgeskema, indhentning af feedback på præsentation af projektet ved et arrangement for alle frivillige, samt en samtale med en fokusgruppe med tre frivillige i foreningen.
2) Opsamling af resultater fra kortlægning og planlægning af
arrangementer.
3) Tre workshops med specifik faglig viden, der styrker de frivilliges viden og forudsætninger. De specifikke emner vil blive besluttet på baggrund af førnævnte kortlægning, f.eks. gennem samtaleteknik, konflikthåndtering og viden om hjemløshed og flygtningesituationen i DK. 
4) Tre arrangementer med fokus på kropslige og mentale redskaber indenfor yoga, meditation og tid i naturen til at styrke de frivilliges fællesskab, trivsel samt give dem et uformelt pusterum sammen med hinanden.
5) Evaluering og formidling af resultater. 

Velliv Foreningen støtter indsatsen med 49.872 kr. 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps