Frivillig mentorstøtte

Kolding Selvhjælp modtager 50.000 kr. til at starte en mentorordning, der skal hjælpe udsatte unge i alderen 18-30 år.

frivillig mentorordning i selvhjælp kolding.jpg

Ansøger

Kolding Selvhjælp

Bevilling

DKK 50.000

Projektperiode

2020 - 2021

Beliggenhed

Syddanmark

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2020

Indsatsen skal hjælpe unge, der har problemer med at passe ind i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet, og som typisk er på sygedagpenge, i ressourceforløb eller under jobafklaring. Mentorerne vil bistå de unge i deres sociale relationer og hjælpe dem i arbejde eller uddannelse. 

Et korps af engagerede og ressourcestærke frivillige

Mange unge kæmper med en række udfordringer, herunder oplevelsen af ensomhed, mistrivsel, udsathed, sårbarhed og angst. Kolding Selvhjælp vil hjælpe unge med forskellige udfordringer til udnyttelse af deres fulde potentiale og til evt. at bryde den sociale arv. 

Formålet med indsatsen er, at flere unge i Kolding Kommune får støtte til at håndtere udfordringer i deres hverdag. Det drejer sig om unge, der typisk har udfordringer med ensomhed, mistrivsel, udsathed, sårbarhed og angst, der gør det svært at få hverdagen til at fungere.

Indsatsen går derfor ud på at opbygge et korps af engagerede og ressourcestærke frivillige, der kan støtte unge mennesker til at virkeliggøre deres drømme. 

Motiveres ind i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet

Kolding Selvhjælp vil hverve minimum 15 frivillige, der skal fungere som mentorer for de unge mennesker. Indsatsen består herefter af uddannelse af mentorerne, supervision undervejs i forløbet og fælles erfaringsmøder blandt mentorerne og Kolding Selvhjælps daglige leder.

Indsatsen skal hjælpe de unge med at få belyst udviklingsmuligheder, få stabilitet og struktur i hverdagen, nedbryde social isolation, håndtere barrierer og personlige udfordringer. Derudover vil mentorerne hjælpe de unge med at navigere i- og få tillid til systemet og i sidste ende motivere mod arbejdsmarked og uddannelse.

Projektet har dermed potentiale for at kunne øge livskvaliteten for de unge og hjælpe dem ind på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. Derfor støtter Velliv Foreningen indsatsen med 50.000 kr.