Frem den mentale sundhed ledelse, balance og den systemiske metode

Når ledere skal håndtere problemer med dårligt mentalt sundhed, ser de ofte isoleret på individet. Ved at fokusere bredere på alle de bevidste og ubevidste handlinger, der påvirker miljøet på en arbejdsplads – herunder egen adfærd – har de mulighed for at forebygge problemer og øge trivsel. Det vil Center for Balance mellem Arbejdsliv og Familieliv undervise ledere fra en række virksomheder i.

CenterforBalancemellemArbejdslivogFamilielivjpeg

Ansøger

Center for Balance mellem Arbejdsliv og Familieliv

Bevilling

DKK 250.000

Projektperiode

2018 - 2019

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Afsluttet

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2018

En leders måde at lede på og generelle adfærd påvirker i høj grad, om medarbejderne trives på jobbet. Et kursus i en ny ledelsesmetode fra Center for Balance mellem Arbejdsliv og Familieliv skal lære ledere at fremme mental sundhed og forebygge problemer. Lederne skal vide, hvor vigtig mental sundhed er for medarbejderne, og hvad mental sundhed betyder for deres virksomheds resultater.

”Med afsæt i ledernes praktiske hverdag klæder vi dem på til selv at analysere de underliggende strukturer, der potentielt skader den gode mentale sundhed på deres arbejdsplads. De bliver i stand til bedre at vurdere de signaler, de selv sender ud i organisationen, og vi guider dem til, hvordan de efterfølgende kan give værktøjerne videre til deres medarbejdere,” fortæller Helle Lund, der er leder af Center for Balance mellem Arbejdsliv og Familieliv.

Undervisningen i ”Systemisk tilgang til Balance og Mental Sundhed” – som metoden og kurset kaldes – vil blive evalueret og erfaringerne videregivet, så alle interesserede kan blive klogere på ikke kun kurset, men også de efterfølgende effekter af det.

Velliv Foreningen giver almennyttig støtte til projekter, der fremmer mental sundhed. Særligt i arbejdslivet. Velliv Foreningen støtter afviklingen af kurset i ”Systemisk tilgang til Balance og Mental Sundhed” med 250.000 kr. Der er i 2018 afsat 92 millioner kr. til almennyttige projekter.

Problem

Mentale sundhedsproblemer rammer flere og flere, og medarbejdernes trivsel påvirkes i høj grad af ledelsesstilen og lederens generelle adfærd. Der er således behov for at ledere er opmærksomme på, hvad mental sundhed betyder for medarbejderne og virksomheden generelt. Dette projekt vil gennem et kursusforløb, e-learning og praktiske øvelser undervise lederen i indikatorer, som påvirker den mentale sundhed hos medarbejderne på arbejdspladsen. Kurset bidrager med viden til, hvordan lederne kan forebygge og fremme den mentale sundhed i egen organisation og videregive konkrete værktøjer til medarbejderne.

Målgruppe

Målgruppen for projektet er ledere i socialt ansvarlige virksomheder, som har mindst 10 medarbejdere under sig. Der er desuden indtænkt formidling via forskellige kanaler ind i projektet, eksempelvis gennem sociale medier, blogs, podcasts og videoer, der skal være med til at brede den nyerhvervede viden ud til en større målgruppe.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps