Fredagsklub for diagnoseramte

Foreningen Sørby Esport modtager 48.500 kr. til et projekt der har til formål at oprette en fredagsklub for diagnoseramte. Fredagsklubben skal rumme sociale aktiviteter og kompetenceudvikling, som arrangeres i samarbejde med målgruppen.

Velliv_Lokal trivsel.png

Ansøger

Foreningen Sørby Esport

Bevilling

DKK 48.500

Projektperiode

2022 - 2023

Beliggenhed

Sjælland

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2022

Sociale aktiviteter og kompetenceudvikling i én

Formålet med fredagsklubben er at skabe et fællesskab og tilhørssted for unge og voksne udsatte eller diagnoseramte. Særligt personer med ADHD eller autisme, fælles for målgruppen er at de ofte har svært ved sociale interaktioner.

I fredagsklubben vil der være sociale aktiviteter, som klubbens medlemmer selv skal være med til at planlægge. Herigennem får de en stærkere tilknytning til klubben, en følelse af ejerskab samtidig med de får udviklet deres sociale kompetencer.

Det er målet for klubbens medlemmer at de kommer gennem forløbet med stærkere sociale kompetencer, og en større tro på egne evner. Dette skal yderligere give medlemmerne mod på andre livsmål som job, uddannelse og at interagere med flere personer i forskellige sammenhænge.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps