Fra ensomhed til mental trivsel

Byggeforeningen af 1933 modtager 47.000 kr. i bevilling fra Velliv Foreningen til at afholde fællesskabsskabende aktiviteter i deres boligforening, samt ”ud af huset”-ture for ensomme beboere i deres boligforening.

Velliv_Lokal trivsel.png

Ansøger

Byggeforeningen af 1933

Bevilling

DKK 47.000

Projektperiode

2022 - 2023

Beliggenhed

Sjælland

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2022

Hverdagens ensomhed

Udover f.eks. en lille økonomi og personlige udfordringer, så fylder ensomhed også meget hos de fleste af de udsatte beboere i Holbæk Kommune. Det ønsker Boligforeningen at gøre op med, og derfor skal der skabes en indsats, som skal skabe et fællesskab for beboerne.

Fællesarrangementer

Frivillige i boligforeningen ønsker at igangsætte fællesskabsarrangementer, for de ensomme beboere. Det kan f.eks. være arrangementer som fællesspisning, museumsbesøg, koncerter, foredrag ol. og byggeforeningen stiller selv lokaler til rådighed til arrangementer. Målet er at hjælpe borgerne ud af ensomhed, samt give dem en mulighed for at netværke. Der regnes med, at i alt 200 borgere vil deltage, og indsatsen skal løbe over et år. 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps