Fortællinger om dem, vi er

Foreningen Teater BorderLine vil afholde fortælleaftener for borgere i Odsherred Kommune. Formålet er, at mindske afstanden og fordomme mellem borgerne. De modtager 50.000 kr. fra Velliv foreningen.

crowd-2045499_1920.jpg

Ansøger

Foreningen Teater BorderLine

Bevilling

DKK 50.000

Projektperiode

2019 - 2019

Beliggenhed

Sjælland

Status

Afsluttet

Pulje

Lokal trivsel

År

2018

Odsherred er geografisk en stor kommune med 13 lokalområder. Der er en tendens til, at borgerne 'vogter' på sit lokalområde og sjældent besøger de fjerntliggende dele af kommunen.

Fortælleaftener i Odsherred Kommune

Foreningen Teater BorderLine vil afholde en række fortælleaftner ude i lokalmiljøerne, så borgere i Odsherred Kommune kan komme tættere på hinanden. Projektet er særligt målrettet borgere, som er i risiko for at blive ensomme. Disse borgere vil få en særlig henvendelse gennem lokalrådsrepræsentanter. Formålet er at øge fællesskabet blandt kommunens borgere og forebygge samt mindske ensomhed. Der vil desuden blive lavet podcast af fortællingerne og etableret to events, hvor fortællere vil fortælle deres historier til et bredere publikum.

Nærhed og forståelse

Gennem fortælleaftenener og podcast vil indsatsen kunne nedbryde barrierer mellem personer, der bor i samme kommune. Formålet med projektet er at skabe større nærhed og en forståelse for hinanden med udgangspunkt i borgernes forskelligheder og alt det de har tilfælles - nemlig lokalsamfundet. Endvidere vil ensomme borgere få en mulighed for at udvide deres sociale netværk og styrke deres mentale Sundhed. Derfor støtter Velliv Foreningen indsatsen. 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps