Forebyggelse af udbrændthed og stress i jobs med høj følelsesmæssig belastning ved compassiontræning

Center for Mental Robusthed vil tilpasse og afprøve det amerikansk-udviklede program Compassion Cultivation Træning (CCT) til danske forhold. Velliv Foreningen støtter indsatsen med 420.000 kr.

consulting-1739639_1920.jpg

Ansøger

Center for Mental Robusthed

Bevilling

DKK 420.000

Projektperiode

2020 - 2020

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Afsluttet

Pulje

Analyse og kampagne

År

2019

Projektet er målrettet medarbejdere, der er udsatte for høje følelsesmæssige belastninger i deres job.

Psykologi, neoruvidenskab og meditation

Center for Mental Robusthed vil gennemføre en indsats for 120 medarbejdere, der bl.a. er plejehjemsansatte, psykologer, p-vagter og buschauffører. Fælles for disse medarbejdergrupper er, at de er udsat for høje følelsesmæssige belastninger i deres job. Det betyder, at de er særligt udfordrede på deres mentale helbred. Formålet med indsatsen er at tilpasse og afprøve det amerikansk-udviklede program Compassion Cultivation Træning (CCT) til danske forhold.

CCT er en tværvidenskabelig tilgang, der har afsæt i både psykologien og neurovidenskaben, ligesom indsatsen inddrager meditationsteknikker. Gennem CCT lærer man at rumme egne og andres svære følelser og smerte.

Det kan være relevant i jobs med stort træk på følelser og relationer til andre, der skal hjælpes eller serviceres. 

Undervisning og formidling

Programmet er velafprøvet under amerikanske forhold på Compassion Institute, Stanford Medical School. Derfor vil projektet tilpasse programmet til danske forhold og udvikle forskellige typer af materialer for de 120 medarbejdere. 

Indsatsen kombinerer flere typer af tilgange, heriblandt udvikling af fysiske materialer, undervisning i psyko-education og meditation. Projektet vil desuden fokusere på vidensdeling og formidling af metoden gennem podcast og oplæg på konferencer for arbejdsmiljøprofessionelle.

Det kan være med til at nedbryde barrierer eller bidrage til en aftabuisering af mentale helbredsudfordringer. Derfor støtter Velliv Foreningen glædeligt projektet. 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps

Projektets resultat

120 personer fra forskellige arbejdspladser har gennemført et 8 ugers træningsforløb i træningsprogrammet Compassion Cultivation Træning (CCT). Effekt af deltagelse er målt på baggrund af afsluttende kvalitative interview samt måling af stress og trivselsindikatorer før og efter forløbet.  Hovedresultaterne har vist at træningen har god effekt i forhold til oplevelse af øget trivsel, reduceret stress og fremme af egenomsorg for deltagerne. Deltagere der mediterede 4-6 gange ugentlig, rapporterede markant større udbytte.