Forebyggelse af stress på bosted

Autismetilbuddet modtager en bevilling på 114.950 kr. fra Velliv Foreningen til en indsats, der skal styrke medarbejdertrivslen og forebygge stress på arbejdspladsen.

Velliv_Vores arbejdsplads.png

Ansøger

Autismetilbuddet

Bevilling

DKK 114.950

Projektperiode

2023 - 2023

Beliggenhed

Sjælland

Status

Igangværende

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2022

Tegn på stress og mistrivsel

Autismetilbuddet er er en virksomhed, der udover at være et bosted, tilbyder interne aktivitets- og samværstilbud, for mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) og andre gennemgribende udviklingsforstyrrelser.
Arbejdspladsen har gennem de seneste år oplevet en enorm vækst, hvor de har modtaget mange nye borgere til stedet. Dette har lagt et større arbejdspres på medarbejderne hele vejen gennem organisationen.
Denne nye virkelighed fik ejer af Autismetilbuddet, Ruben Steffensen, til at flytte sit fokus mod den risiko, der naturligt følger i forbindelse med større forandringer eller ændringer af arbejdsgange og -rutiner.

Ruben Steffensen beskriver følgende: ”Det lægger stort pres på vores medarbejdere for både omstillingsparathed, nye kompetencer og meget høj kvalitet i arbejdet. Vi er en virksomhed, der gennem 10 år har oplevet, hvad forandringer - større som mindre - kan gøre i en medarbejdergruppe. Derfor bliver jeg særligt opmærksom når vi bevæger os ind i etaper, hvor der kræves lidt ekstra af os alle. Det er vigtigt at handle før sygemeldinger eller, i værste fald, opsigelser ender på mit skrivebord. Vi skal passe på vores medarbejdere.”

Autismetilbuddet modtager derfor nu en bevilling fra Velliv Foreningen, til at identificere potentielt negative stressorer og udvikle nødvendige copingstrategier.

Forebyggende indsatser

Projektet er en forebyggende indsats mod udvikling af stress og mistrivsel og der er tilknyttet en ekstern konsulent til indsatsen, som bl.a. står for afholdelse af fællesmøder, planlægning, undervisning, stresscoachforløb og ledersparring.

Gennem indsatsen kombineres forskellige metoder fra individuelle spørgeskemaer, til medarbejderworkshops og lederworkshops, og helt konkret skal indsatsen bestå af:

- Dialogmøder med introduktion til arbejdsrelaterede stressorer.
- Udfyldelse af stressorienteret profilværktøj med individuel tilbagemelding.
- Workshop for ledergruppe med fokus på forebyggende indsatser.
- Workshop for medarbejdere med fokus på erfaringsdeling.
- Workshop for ledergruppe med fokus på forankring.

Projektet skal forløbe over et halvt år, og det forventes at komme 50 medarbejdere og fire ledere til gode.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps