Forebyggelse af høje følelsesmæssige krav, vold og trusler

Vinderup Realskole modtager en bevilling på 187.200 kr. fra Velliv Foreningen til et projekt, der skal adressere den stigende stress og psykologiske nedslidning, som medarbejderne oplever på skolen.

Velliv_Vores arbejdsplads.png

Ansøger

Vinderup Realskole

Bevilling

DKK 187.200

Projektperiode

2024 - 2024

Beliggenhed

Midtjylland

Status

Igangværende

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2023

Værktøjer til at tackle følelsesmæssige udfordringer

Med fokus på både respektløs og truende adfærd fra elever samt klager fra forældre, søger skolen nu efter løsninger for at ruste deres medarbejdere til at håndtere disse udfordringer mere hensigtsmæssigt.

Projektets initiativer inkluderer undervisning og workshops om håndtering af høje følelsesmæssige krav samt vold og trusler.

Dette vil give medarbejderne et sprog og konkrete værktøjer til at tackle de komplekse situationer, de møder i deres daglige arbejde. Ledelsen vil også inddrages i disse aktiviteter for at sikre en helhedsorienteret tilgang til løsningerne.

Rådgivning og sparring for at styrke indsatsen

Ud over de planlagte workshops vil både ledelse og arbejdsmiljøorganisation (AMO) modtage løbende sparring fra en konsulent for at understøtte og implementere de nye tiltag på arbejdspladsen.

Dette sikrer, at indsatsen ikke blot er et enkeltstående projekt, men en vedvarende forandring i arbejdskulturen.

Indsatsen strækker sig over en periode fra februar til august 2024 og involverer hele arbejdspladsen, bestående af fire ledere og 28 medarbejdere.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps