Nærvær og empatitræning til sundhedsprofessionelle på hospice

Foreningen Nærvær Omkring Døende sigter mod at forebygge stress og udbrændthed hos hospice-medarbejdere. Velliv Foreningen støtter pilotprojektet med 962.091 kr.

hospice_hjerte.jpg

Ansøger

Foreningen Nærvær Omkring Døende

Bevilling

DKK 962.091

Projektperiode

2020 - 2020

Beliggenhed

Midtjylland

Status

Igangværende

Pulje

Forskning

År

2019

Indsatsen er et pilotprojekt, men det forventes, at metoden skal udbredes til andre institutioner i et kommende projekt.

Et psykisk krævende job

Hospice-medarbejdere er i risikogruppe for mentale sundhedsudfordringer, da arbejdet med døende kan være mentalt belastende. Foreningen Nærvær Omkring Døende vil derfor teste et kombineret nærværs- og empatitræningsprogram, som sigter mod at forebygge stress og udbrændthed hos hospice medarbejdere. Projektets er målrettet hospice-medarbejdere, som er mentalt belastede af arbejdet med døende. Projektet udføres i første omgang på Sankt Lukas Hospice i Hellerup og Hospice Djursland. Derudover vil to yderligere hospices blive inddraget. Projektet bygger på et solidt vidensgrundlag, og vil kombinere to kendte interventioner - mindfulness-baseret stress reduktion og compassion. Begge metoder har hver især er dokumenteret hjælpsomme og nyttige.

Forebyggelse af dårlig mental sundhed

Projektet sigter mod at forebygge stress, udbrændthed, psykisk sygdom og sygefravær ved at forbedre resiliens og indføling hos medarbejderne, og herigennem forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Der arbejdes ud fra hypotesen om, at konfrontation med lidelse kan håndteres, så den virker mindre mentalt belastende. Dette sker ved at træne opmærksomhed på tanker, følelser og kropsfornemmelser. Herigennem forbedres evnen til at forblive nærværende og medfølende. Effekten af pilotprojektet vil desuden blive undersøgt gennem spørgeskemaer, interviews, deltagerobservation og fokusgruppeinterview, så det bliver muligt at måle på resultaterne af indsatsen. Velliv Foreningen støtter indsatsen med 962.091 kr. 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps