Fokus på medarbejdertrivsel og social sundhed når virksomheden vokser

Startup-virksomheden Nøie er en hudplejevirksomhed i vækst. Blandt de ansatte findes mange unge, internationale medarbejdere, hvoraf en del af dem, er unge forældre.
Nøie modtager 105.320 kr. i bevilling af Velliv Foreningen til at udføre en trivselsundersøgelse, som skal tilgodese arbejdsvilkårene for de ansatte.

Velliv_Vores arbejdsplads.png

Ansøger

Nøie ApS

Bevilling

DKK 105.320

Projektperiode

2022 - 2022

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Igangværende

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2022

Forebyggende aktiviteter

Nøie skal i gang med et projekt, som skal forebygge mistrivsel hos de ansatte. Virksomheden vil udføre en trivselsundersøgelse, som bl.a. skal være med til at redefinere virksomhedens principper omkring trivsel, med fokus på f.eks. robusthed, psykologisk tryghed, ensomhed og inklusion. Nøie håber, at disse tiltag vil forbedre den generelle arbejdspræstation, samt bidrage til fastholdelse af medarbejdere.

Data og implementering

I projektet indgår 32 medarbejdere. Aktiviteterne kommer til at bestå af:

1. En hypoteseformulering.

2. Dataundersøgelser og analyse.

3. Bearbejdning af data.

4. Workshop for ledelsen om resultaterne.

5. Implementering baseret på resultater.

 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps

Resultater

Projektet er nu afsluttet. En undersøgelse af medarbejdernes trivsel identificerede tre områder; herunder social trivsel, mentorordning og anerkendelse, som virksomheden med fordel kunne sætte fokus på. Gennem en workshop blev medarbejderen inddraget i tilrettelæggelse af en proces for, hvordan virksomheden fremover kan forbedre den sociale trivsel. Workshoppen resulterede bl.a. i virksomhedens mentorordning og en plan for implementering af nye tiltag og idéer. Fremover vil virksomheden måle trivslen årligt, og ledelsen vil bruge resultaterne til at sikre et fortsat fokus på mental sundhed.