Fokus på arbejdslysten

Bostedet Birkebakken modtager en bevilling på 250.000 kr. fra Velliv Foreningen, til en indsats der skal fremme arbejdslysten på arbejdspladsen.

Velliv_Vores arbejdsplads.png

Bevilling

DKK 250.000

Projektperiode

2023 - 2024

Beliggenhed

Midtjylland

Status

Igangværende

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2022

Tid til dialog om arbejdsmiljøet

Bostedet Birkebakken har oplevet en hektisk opstart med flere lederskift og tilpasninger, hvorfor det nu er tid til at sætte fokus på god arbejdslyst og trivsel på arbejdspladsen.

Ansøger Allan Ellesøe Borresen, som er forstander på bostedet, beskriver: ”Vi vil sikre, at vi får plads til og mulighed for at have dialog på arbejdspladsen omkring arbejdsmiljøet og at vi løbende kan have en bevidsthed om, hvorvidt der er trivsel. Samtidig vil vi sikre at ledelsen kan forblive i balance og er klædt på til at varetage opgaven. Det er overordnet målet at undgå nedslidning i organisationen.”.

Birkebakken modtager derfor en bevilling fra Velliv Foreningen, til at skabe en fælles bevidsthed og et fælles sprog om trivsel på arbejdspladsen.

Uddannelse af arbejdslystkonsulenter

Helt konkret, består indsatsen af følgende aktiviteter:

- GAIS-måling for alle medarbejdere.

- Kursus i ’Ledelse med Compassion’.

- Ledelsesudviklingsforløb med fokus på personlig lederudvikling.

- Kursus i ’Agil ledelse’ målrettet ledelsen.

Hele arbejdspladsen er inddraget i indsatsen og arbejdsmiljøorganisationen involveres ligeledes i projektet mhp. at sikre opbakning. Der uddannes derudover tre arbejdslystkonsulenter, som skal sikre forankring af den viden, der kommer ud af projektet.

Projektet afvikles over 2023 og 2024 og forventes at komme 66 medarbejdere og to ledere til gode.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps