Flere med ind i lokale fællesskaber med SYMB

Foreningen SYMB modtager 49.960 kr. til en indsats, der skal få flere personer involveret i SYMBs lokalfællesskab i Kalundborg – dels som frivillige og dels som brugere af foreningens tilbud.

SYMB modtager støtte fra Velliv Foreningen.jpg

Ansøger

SYMB

Bevilling

DKK 49.960

Beliggenhed

Sjælland

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2021

Projektet har to målgrupper: Ressourcestærke borgere, der vil engagere sig i lokalsamfundet via. frivillige aktiviteter, og udsatte borgere, der gerne vil deltage i aktiviteter og fællesskaber for at afhjælpe ensomhed og mistrivsel.

Flere med i lokale fællesskaber

SYMB er en foreningsdrevet, socialøkonomisk virksomhed, som driver et borger-og iværksætterhus på Kalundborg station. De arbejder for at få flere med i lokale fællesskaber og til at stå i spidsen for at udvikle og drive aktiviteter, der kan imødekomme ensomhed og isolation.

Derfor modtager de støtte fra Velliv Foreningen til at styrke det fælles kendskab til SYMB og øge graden af lokalt engagement og fælles ansvar - og herigennem skabe mere liv og aktivitet og tiltrække flere borgere ind i meningsfulde fællesskaber.

Målet med indsatsen er at få flere med ind i lokale fællesskaber, styrke den mentale sundhed og trivsel, mindske ensomhed og isolation og få flere borgere til at engagere sig i frivillige fællesskaber og skabe et sted, der er præget af en inkluderende hverdagskultur.

Mindske ensomhedsfølelsen

Projektet har to målgrupper: Ressourcestærke borgere, der vil engagere sig i lokalsamfundet gennem frivillige aktiviteter, og udsatte borgere, der gerne vil deltage i aktiviteter og fællesskaber, for at afhjælpe ensomhed og mistrivsel. Målet er at øge antallet af frivillige med 8-10 personer og at afholde ti arrangementer. 

Helt konkret består projektet af: 1) Rekrutteringsmøder, 2) Eventudviklingsmøder, 3) Kommunikation af projektet og 4) Testaktiviteter. Aktiviteterne består f.eks. af fællesspisning, film og oplæg/foredrag.

Således har indsatsen til formål at mindske ensomhedsfølelsen for en række borgere. Derfor støtter Velliv Foreningen indsatsen med 49.960 kr. 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps