Feedbackkultur

DIF (Danmarks Idrætsforbund) modtager 169.000 kr. i bevilling fra Velliv Foreningen til et projekt, som skal sætte fokus på feedbackkulturen i DIF.

Velliv_Vores arbejdsplads.png

Ansøger

DIF (Danmarks Idrætsforbund)

Bevilling

DKK 169.000

Projektperiode

2022 - 2023

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Igangværende

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2022

Undersøgelse om krænkelser

DIF er Danmarks største idrætsorganisation, som arbejder for at fremme idræt og idrættens rammer og vilkår. I samarbejde med SDU (Syddansk Universitet) og NFA (Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø), har DIF startet et projekt, som opfølgning på en undersøgelse om krænkelser, hvor resultatet pegede i retningen af, at kulturen omkring italesættelsen af krænkende adfærd mangler forbedring.

Ansøger og HR-konsulent, Dorte Theibel Østergaard, skriver: "Formålet er at styrke feedbackkulturen i DIF, så vi i fremtiden på udramatisk vis kan give feedback på adfærd, sætte grænser, tale om grænser og finde et fælles ståsted på trods af, at vi har forskellige personlige grænser.".

Styrkelse af feedbackkulturen

Projektet indgår som et initiativ i en handlingsplan, som er blevet til i et aktionslæringsforløb.

Projektets konkrete aktiviteter kommer til at bestå af:
1. En workshop med konsulent for aktionslæringsgruppe.
2. En kick-off dag/workshop for alle ansatte.
3. En opfølgningsworkshop for alle ansatte.
4. Et 'gå-hjem' møde.
5. Udarbejdelse af informationsmaterialer ift. feedbackmetoder og materialer til, at gøre opmærksom på brugen af feedback kultur.

91 medarbejdere og 11 ledere deltager i aktiviteterne, og projektet forventes at forløbe over ét år.