Fast kontaktpersonordning

MedicinRådgivningen modtager en bevilling på 60.000 kr. fra Velliv Foreningen til en indsats, der er rettet mod mennesker, der står over for udtrapning af receptpligtig vanedannende medicin, efter at have gennemgået store livskriser.

Velliv_Lokal trivsel.png

Ansøger

MedicinRådgivningen

Bevilling

DKK 60.000

Projektperiode

2024 - 2024

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2024

Kontaktpersoner skaber kontinuitet og tillid

MedicinRådgivningen tilbyder gratis og anonym hjælp til personer, der gerne vil ud af receptpligtig vanedannende medicin.

Projektet, der har modtaget støtte fra Velliv Foreningen, sigter mod at tilbyde en fast frivillig kontaktperson til brugerne af rådgivningstilbuddet, som kan fungere som en kontinuerlig støtte under hele medicinudtrapningsprocessen. Målet er at skabe kontinuitet og tillid, så brugerne ikke behøver gentagne gange at dele deres historie med nye rådgivere.

Gennem et dedikeret team af frivillige, der vil modtage specialundervisning fra en farmaceut med speciale i medicinudtrapning, vil MedicinRådgivningen opbygge en ressource, der kan hjælpe brugerne med at håndtere abstinenser og føle sig mindre ensomme i deres kamp mod afhængighed.

Den personlige og kontinuerlige støtte forventes at have en positiv indvirkning på brugernes trivsel og succesrate i medicinudtrapning.

Ekspertviden og supervision styrker indsatsen

Projektet vil trække på ekspertisen fra en farmaceut med specialisering i medicinudtrapning. Denne fagperson vil dele sin viden og erfaring med de frivillige kontaktpersoner, der vil være i direkte kontakt med brugerne.

Den specialiserede undervisning og træning vil ruste de frivillige til at navigere gennem de komplekse udfordringer, som medicinudtrapning kan bringe med sig. Derudover vil de frivillige have adgang til supervision fra en psykolog for at sikre, at de er rustet til at håndtere de psykologiske aspekter af brugernes situation.

Indsatsen forventes at komme 50 personer til gode og vil strække sig over hele 2024.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps