Fangekoret - Resocialisering

Fangekoret modtager 50.000 kr. i bevilling fra Velliv Foreningen til at arrangere et musikalsk fællesskab, for tidligere indsatte, efter afsoning.

Velliv_Lokal trivsel.png

Ansøger

Fangekoret

Bevilling

DKK 50.000

Projektperiode

2022 - 2024

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2022

Uden for fællesskabet, inden for musikfællesskabet

Som tidligere indsat, kan man føle sig alene og isoleret, på den anden side af sin afsoning. I denne position, kan det måske føles tiltalende at opsøge kriminalitet igen, da den nye frihed kan føles håbløs og ensom. 

Ansøger og projektleder, Louise Adrian, skriver: "Det kræver mange ressourcer at hjælpe folk fra fængslerne, til et liv uden kriminalitet. Jeg arbejder i fængslerne, hvor jeg synger med de indsatte. Her skaber jeg relationer, og i blandt de indsatte, er der mange, som har brug for hjælp og støtte når de kommer ud. De har fået interesse for musikken undervejs i afsoningen, og det er denne nye ramme, efter endt afsoning, som får betydning for dem på sigt. Jeg vil gerne arrangere sang/musikaktiviteter for dem, efter endt afsoning, så de fastholdes i et forpligtende fællesskab.".

Et forpligtende og musikalsk fællesskab kan både bidrage til at den løsladte holder sig fra kriminalitet, bevæger sig væk fra ensomheden, samt oplever glæde og følelser igennem musikken. Desuden får deltagerne mulighed for at udvikle musikalske færdigheder og selvværd.

Fangekoret

Udenfor murene vil der blive arrangeret workshops med inspirerende sangere, kunstnere og musikere. Der vil blive inviteret rappere til foredrag, samt afholdes workshops om tekstskrivning. Der vil blive indspillet numre, som vil blive udgivet på diverse musiktjenester, hvortil der skal laves musikvideoer.  Aktiviteterne kommer til at foregå i Cafe Exit, hvor der allerede nu er en masse frivillige, der ønsker at støtte, hjælpe og følges med deltagerne.

Her og nu, er ca. 40 indsatte interesseret i at deltage efter afsoning, men dette tal tyder på at stige. 

Målene for indsatsen er: "Færre ofre, mindre kriminalitet, nyt netværk, stærkt fællesskab, sunde relationer og venskaber, mere selvværd og tro og håb for fremtiden. Derudover, musikalske færdigheder og diverse udgivelser, samt synliggørelse af den resocialiserende indsats". 

Fangekoret har eksisteret i 22 år, bag murerne, men skal altså nu også bringes ud på den frie side, hvor tidligere deltagere kan genfinde musikken og fællesskabet. 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps