Fællesspisning i Nyborg

Frivilligcenter Nyborg modtager 50.000 kr. i bevilling fra Velliv Foreningen til en indsats, der via. fællesspisning skal afhjælpe ensomhed blandt førtids- og folkepensionister, samt socialt udsatte.

Velliv_Lokal trivsel.png

Ansøger

Frivilligcenter Nyborg

Bevilling

DKK 50.000

Projektperiode

2023 - 2024

Beliggenhed

Syddanmark

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2022

Ensomhed blandt pensionister

Nyborg Kommune målte i 2021 at 6.516 indbyggere var folkepensionister uden erhvervsaktivitet, og at 1.945 indbyggere modtog førtidspension - dette svarer til ca. 27% af befolkningen. Som reaktion på dette, arrangerede Frivilligcenter Nyborg juleaften for målgruppen i 2021 - med god tilslutning - men hvor arrangementet måtte aflyses pga. Corona. 

Ansøger og centerleder, Brian Lindskov Larsen, skriver: "Nyborg kommune har et stort antal netværksfattige og ensomme borgere blandt grupperne af førtids- og folkepensionister. Særligt omkring højtiderne kan ensomheden mærkes. De samlede kræfter bag projektet har gode erfaringer med afvikling af fællesspisningsarrangementer til højtiderne, og med projektet ønskes det at etablere tilbagevendende faste traditioner omkring højtidernes måltider med det mål at modvirke ensomhed - sekundært at anspore deltagerne til deltagelse i det øvrige foreningsliv.".

Derfor modtager Frivilligcenter Nyborg nu en bevilling på 50.000 kr. til at arrangere og afvikle højtidelige fællesspisninger. 

Højtidelige fællesspisninger

Der arrangeres i alt fire fællesspisninger; påske, allehelgensaften, juletræsfest for børnefamilier og juleaften for voksne. Ved hvert arrangement, vil der blive serveret et måltid, som primært vil være fremstillet af råvarer fra Fyn. Måltidet skal være baseret på traditioner, som vil være genkendelige for målgruppen. Samtidig vil der være underholdning, som er tilpasset arrangementet. Der tages en entré-pris på 40 kr., hvilket skal sikre en fast tilmelding, samt værdigheden i at kunne bidrage til måltidet.

Brian Lindskov Larsen skriver: "Fællesspisningerne laves for at give en ekstraordinær oplevelse, der kan skabe glæde og give gode minder, samt danne grundlag for nye fællesskaber og netværk blandt deltagerne. Sideløbende hermed, vil der skabes mulighed for at deltagerne præsenteres for muligheden for at deltage i relevante foreninger og fællesskaber i kommunen, for at styrke deres netværk.".

Frivilligcenteret forventer at ca. 170 brugere vil få gavn af indsatsen, som skal afvikles i 2023.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps