Fællesskabsstafetten i Albertslund 2022

Frivilligcenter Albertslund modtager 49.140 kr. til et projekt, der har til formål at synliggøre fællesskaber, knytte byens borgere tættere sammen og inkludere dem, som endnu ikke er en del af et fællesskab.

indsatsområde 1c.png

Ansøger

Frivilligcenter Albertslund

Bevilling

DKK 49.140

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2022

Opmærksomhed til byens mange fællesskaber

Ifølge en tidligere undersøgelse fra 2017, har cirka en femtedel af borgerne i Albertslund, svage sociale relationer. Samtidig er der mange sociale aktiviteter, fællesskaber og frivillige initiativer i byen.

Frivilligcenter Albertslund vil med bevillingen fra Velliv Foreningen afholde den tredje fællesskabsstafet i Albertslund.

Fællesskabsstafetten er en fælles oplevelse for hele Albertslund, som skal øge opmærksomheden på byens mange muligheder for sociale aktiviteter og andre af byens fællesskaber. Stafetten sætter yderligere en ramme for møder på tværs og bidrager til, at foreningerne kan have gavn af hinanden på nye måder.

Mere fællesskab, mindre ensomhed

Fællesskabsstafetten er med til at skabe overblik over de mange tilbud, der er i Albertslund og gør fællesskaber mere tilgængelige for dem, som savner at være en del af et, for derigennem at mindske ensomhed.

Stafetten giver deltagerne mulighed for at vise sit fællesskab frem, skabe netværk med andre fællesskaber og samtidig åbne op for nye deltagere.

Målet for fællesskabsstafetten er at deltagerne oplever en større tilknytning til lokalmiljøet gennem mødet med de mange fællesskaber og samtidig bliver inkluderet i et nyt fællesskab.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps