Fællesskabsformidlere

Frivilligcenter Hillerød modtager 50.000 kr. til at igangsætte projektet 'Fællesskabsformidlere' (FF), der skal skal oplyse sårbare ældre om frivillige foreninger og fællesskaber, hvori de kan indgå.

Frivilligcenter Hillerød modtager støtte fra Velliv Foreningen.jpg (2)

Ansøger

Frivilligcenter Hillerød

Bevilling

DKK 50.000

Projektperiode

2020 - 2021

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2020

Indsatsen skal gøre en forskel i dagligdagen for ældre borgere, der er i risiko for at opleve mentale udfordringer som ensomhed og følelsen af angst, depression og isolation.

En ny livssituation

Hvis man er kommet i en ny livssituation f.eks. forladt arbejdsmarkedet, mistet en ægtefælle, er flyttet eller er/har været syg, kan man få brug for en hjælpende hånd ind i et lokalt fællesskab. Det kan ofte være svært at finde de personer, der har allermest brug for hjælp og fællesskaber. 

Derfor vil Frivilligcenter Hillerød igangsætte projektet Fællesskabsformidlere (FF). Indsatsen går ud på, at en FF bliver matchet med en borger (i alderen 60+), som har tilkendegivet sin interesse i hjælp til at få et bredere, lokalt netværk. De ældre står typisk i en sårbar position, hvor de har svært ved at søge ud mod et fællesskab på egen hånd. Den tilknyttede FF vil hjælpe den ældre med at blive introduceret til den nye aktivitet.

I mange faser af livet opstår disse netværk naturligt, men når man bliver ældre, kan det være nødvendigt, at man aktivt opsøger andre for at blive en del af nye netværk. Det skal helst ske, mens man er rask og har et minimum af overskud. Frivillige foreninger spiller en afgørende rolle og bidrager til at styrke fællesskaber og forebygge ensomhed.

Frivilligcenter Hillerød vil udforme projektet i samarbejde med Hillerød Kommune, GrønnegadeCentret, Ældre Sagen Hillerød og kirkerne i Hillerød Provsti. Derudover deltager Kom med!-netværksgruppen, som er et stærkt forankret samarbejde mellem Frivilligcenter Hillerød, Hillerød Kommune, lokale ældreforeninger og frivillige ildsjæle fra foreninger med fokus på den ældre målgruppe.

Et nyt socialt netværk

Helt konkret består indsatsen af, at en FF vil mødes med borgeren og lytte til behov, interesser og ønsker. Derefter finder de sammen nogle veje til fællesskaber via lokale foreninger. FF kan tilbyde følgeskab til de nye aktiviteter de første gange, men skal ikke være en varig ledsager. Idéen er, at borgeren selv får et nyt netværk i de lokale foreninger. 

Indsatsen er målrettet ældre borgere i Hillerød Kommune, som er i risiko for at opleve ensomhed og følelsen af angst, depression og isolation, som følge af manglende socialt netværk. Frivilligcenter Hillerød har god mulighed for at komme i kontakt med de udsatte ældre, da deltagerne rekrutteres via forebyggelses- og pårørendekonsulenterne i Hillerød Kommune.

Ældre har netop ved overgangen til pensionisttilværelse, en øget risiko for at miste netværk og blive ensomme, og nogle har derfor brug for hjælp til at overgå til nye fællesskaber. Velliv Foreningen støtter derfor indsatsen med 50.000 kr.