Fællesskaber skaber sundhed

Fællesskabet Værebro modtager en bevilling på 59.500 kr. fra Velliv Foreningen til et projekt, der sigter mod at styrke det lokale fællesskab og forbedre beboernes fysiske og mentale sundhed.

Velliv_Lokal trivsel.png

Ansøger

Fællesskabet Værebro

Bevilling

DKK 59.500

Projektperiode

2023 - 2024

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2023

Fokus på fællesskab

Fællesskabet Værebro stræber efter at styrke Værebroparken og gøre det til en mere attraktiv, tryggere og velfungerende bydel. 

Målgruppen for indsatsen er beboere i Værebroparken, der er udsat i forhold til deres fysiske og mentale sundhed. Flere i denne målgruppe har ikke økonomien eller det mentale overskud til eksempelvis at benytte sig af et dansetilbud i et ordinært træningscenter, hvilket kan bidrage til at styrke deres mentale sundhed.  

Man ønsker derfor gennem projektet at etablere fællesskaber, såsom dans i fællessalen og samtalegrupper om mental og fysisk sundhed, hvilke kan spille en afgørende rolle i at give beboerne redskaber til at forbedre deres hverdag og dermed øge trivslen - både mentalt og fysisk.

Fællesdans og samtalegrupper

Den første del af projektet indebærer etableringen af en ugentlig danseaktivitet, der ikke blot fungerer som motion, men også som et socialt samlingspunkt. Dansen vil være åben for alle beboere i Værebroparken og sigter mod at skabe et inkluderende miljø, hvor deltagerne kan styrke forbindelserne til deres naboer og samtidig forbedre deres fysiske trivsel.

Projektets anden del omfatter en regelmæssig samtalegruppe, der mødes hver anden uge. I denne gruppe vil beboerne blive præsenteret for emner som mindfulness, positive tanker og sundhedsfremme. Samtalegruppen planlægger også udflugter og fælles madlavning for at styrke samhørigheden blandt deltagerne.

Projektet strækker sig fra oktober 2023 til december 2024 og forventes at gavne 35 personer i lokalområdet.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps