Fællesskaber på tegnsprog

Fredericia Tegnsprogsforening (FTSF) modtager 50.000 kr. i bevilling fra Velliv Foreningen til en indsats, der skal minimere ensomhed, bryde tabuet om ensomhed og danne nye netværk for døve.

Velliv_Lokal trivsel.png

Ansøger

Fredericia Tegnsprogsforening

Bevilling

DKK 50.000

Projektperiode

2022 - 2023

Beliggenhed

Syddanmark

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2022

Sproglig og kulturel minoritetsgruppe

Som døv befinder man sig ofte i en sproglig og kulturel minoritetsgruppe, hvor ens primære fællesskabsgrupper består af andre døve mennesker. Sådan er det, da man som døv, bruger tegnsprog som sin kommunikationsform, hvilket selvfølgelig sætter det krav, at den man kommunikerer med også kan tegnesprog. Den tendens kan medføre ensomhed og isolation af den enkelte. 

I Fredericia bor der ca. 400 døve mennesker, og hos Fredericia Tegnsprogsforening (FTSF) er kun ca. 100 af dem medlemmer. Dog oplever FTSF at langt fra størstedelen af medlemmerne deltager i foreningens arrangementer ol. Den kultur vil FTSF ændre, med en ny indsats, som skal bryde med de døves ensomhed.

Fællesskabsdannende aktiviteter

Indsatsen kommer til at bestå af aktiviteter, og aktiviteterne kommer til at være:
1. Fællesspisning for alle tegnsprogstalende, så der kan dannes nye netværk og relationer.
2. Spisevenner for ensomme, sårbare døve, der har brug for at mødes i mindre grupper og derved opbygge tryghed.
3. Nye skæve/sjove aktiviteter, der kan tiltrække ressourcestærke døve til foreningen.
Det forventes at ca. 75 deltagere vil få gavn af indsatsen.