Fællesskab på Fredspladsen

Livsværksstederne i Gellerup får 49.900 kr. fra Velliv Foreningen til at etablere et stærkere fællesskab omkring mad, musik, spil og film. Fællesskabet skal give fælles oplevelser og fremme mental sundhed for brugerne af Livsværkstedernes sociale café, der for de flestes vedkommende er på pension – eller på vej til det.

Livsværksstederne i Gellerup

Ansøger

Livsværkstederne i Gellerup

Bevilling

DKK 49.900

Projektperiode

2018 - 2019

Beliggenhed

Midtjylland

Status

Afsluttet

Pulje

Lokal trivsel

År

2018

Det nye tiltag ”Fællesskab på Fredspladsen” i Gellerup er inspireret af en række positive events i 2018 med mad, musik og fællesskab som omdrejningspunkt. Med Livsværkstederne som en af hovedkræfterne i en større gruppe af professionelle og frivillige aktører omkring Fredspladsen etableres en mere vedvarende indsats for fælles oplevelser for en række borgere, der er i fare for at opleve udfordringer som ensomhed og depression.

Den primære målgruppe for indsatsen er brugerne af Livsværkstedernes Café Vita, hvor mange er på førtidspension, på pension eller på vej til det. Mange af dem oplever et tab, når de ikke længere er aktive på arbejdsmarkedet, og er i risiko for at føle sig isolerede i hverdagen.

”Fællesskab på Fredspladsen” skal byde på fællesspisning, musik med lokale bands, spilleaktiviteter som for eksempel petanque og brætspil og Open Air-film.

”Vi har set med de første events på Fredspladsen, at fælles oplevelser giver næring til små samtaler mellem deltagerne. Tilfældige møder giver nye bekendte ansigter i området, og muligheder for at blive en del af et nyt fællesskab. Det festfællesskab vi har oplevet på eventdagene, vil vi gøre til et hverdagsfællesskab,” fortæller Lise Hedevang Nielsen, aktivitetskoordinator Livsværkstederne i Gellerup.

 

Problem

Mange oplever et tab, når de ikke længere er aktive på arbejdsmarkedet, og er i risiko for at føle sig isolerede i hverdagen. Dette projekt vil gennem aktiviteter i og omkring et centralt og lettilgængeligt sted i Gellerupparken i Brabrand give aktørerne mulighed for, at nå ud til flere end de sædvanligvis kan og dermed mulighed for at hjælpe flere mentalt udfordrede. Gennem aktiviteterne kan der skabes et fællesskab, som eksempelvis modvirker ensomhed og isolation.

Målgruppe

Den primære målgruppe for indsatsen er brugerne af Livsværkstedernes Café Vita, hvor mange er på førtidspension, på pension eller på vej til det. Den sekundære målgruppe er personer fra lokalområder i alle aldersgrupper og livssituationer.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps