Fællesskab og trivsel - trods forskellige vilkår

Virksomheden Bredballe Have- og Anlægsservice A/S modtager 32.430 kr. til en indsats, der skal skabe klare rammer for virksomhedens arbejde og dermed en god og sund arbejdskultur.

bredballe have og anlægsservice modtager støtte fra Velliv Foreningen.JPG

Ansøger

Bredballe Have- og Anlægsservice A/S

Bevilling

DKK 32.430

Beliggenhed

Syddanmark

Status

Igangværende

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2021

Projektet består af forskellige indsatser på ledelse- og medarbejderniveau, og forløber over 7 måneder.

En god arbejdskultur

Virksomheden Bredballe Have- og Anlægsservice A/S oplever, at der bliver stillet øgede krav i forbindelse med eksempelvis digitalisering og grøn omstilling. Det betyder, at der er mange ændringer for de ansatte, som kan være med til at skabe usikkerheder og konflikter.

Medarbejderne i Bredballe Have- og Anlægsservice består desuden af 16 ansatte, som er delt op i to grupper. Den ene gruppe sendes hjem i vinterhalvåret, mens den anden gruppe arbejder hele året rundt. Det stiller store krav til samarbejdet og kommunikationen i virksomheden, at de to grupper arbejder på så forskellige vilkår.

Virksomheden modtager derfor støtte til en indsats, der skal skabe en bedre arbejdskultur med klare rammer for virksomhedens arbejde. Formålet med projektet er at skabe en god arbejdskultur i Bredballe Have- og Anlægsservice, hvor der er stor forståelse for hinanden og en accept af de ansattes forskellige arbejdsbetingelser. 

Personlige og fælles mål

Ved projektets begyndelse laves der er en trivselsanalyse, og der opstilles personlige og fælles mål, som løbende evalueres. Ledelsen vil evaluere på projektudbyttet på personalemøder og til MUS-samtaler, og afslutningsvis gentages trivselsanalysen.

Dernæst vil virksomheden implementere ugentlige temamøder, lave faste rammer for arbejdsgangene, sætte fokus på kommunikationsbarrierer, tilbyde sparring til lederen og implementere enkle værktøjer, der forebygger mentale belastninger og fremmer mental trivsel. 

Velliv Foreningen støtter indsatsen med 32.430 kr. 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps