Fællesskab, inklusion samt trivsel for sårbare mennesker

Mødestedet Sind i Skive modtager 50.000 kr. til at arrangere fællesskabende aktiviteter for brugerne af stedet.

kol2.jpg

Ansøger

Mødestedet Sind

Bevilling

DKK 50.000

Projektperiode

2021 - 2022

Beliggenhed

Midtjylland

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2021

Aktiviteter for psykisk sårbare

Mødestedet Sind i Skive er et socialt værested, hvor psykisk sårbare mennesker kan komme og få socialt samvær og rådgivning. Idéen er at tilbyde et inkluderende fællesskab, hvor borgerne kan opnå større livskvalitet, og mødestedet modtager 50.000 kr. fra Velliv Foreningen til at arrangere fællesskabende aktiviteter for brugerne af stedet. 

Formålet med aktiviteterne er mindske ensomhed og isolation hos målgruppen, der typisk har et meget svagt socialt netværk, og indsatsen skal danne rammerne for at styrke samværet og fællesskabet ved at arrangere sociale oplevelser, som kan hjælpe målgruppen til at opbygge relationer.

Aktiviteterne skal desuden være med til at skabe succesoplevelser for den enkelte, så sociale og personlige kompetencer kan udvikles, og bidrage til et bedre selvværd for individet. Overordnet set skal dette forbedre borgernes mentale sundhedstilstand og modvirke yderligere udvikling af behandlingskrævende psykiske lidelser. 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps