Fællessang til fremme af mental sundhed

Grøn Kors modtager 50.000 kr. i bevilling fra Velliv Foreningen til en indsats, der skal modvirke ensomhed, isolation og marginalisering gennem fællessang.

Odense 4.jpeg

Ansøger

Grøn Kors

Bevilling

DKK 50.000

Projektperiode

2023 - 2023

Beliggenhed

Midtjylland

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2022

Stigende ensomhed og social isolation

Sommeren 2022 afholdte Grøn Kors sommerferieophold for næsten 100 ensomme og socialt udsatte borgere. Her oplevede deltagerne, hvordan fællessang og musik gav dem en følelse af glæde og velvære.

Ansøger og bestyrelsesformand, Daniel Demzits, skriver: "Et støt stigende antal borgere føler sig uønsket ensomme, isolerede og marginaliserede. Livsvilkår der markant øger risikoen for udvikling af depression, angst, misbrug, samt komplekse udfordringer der gør det svært at deltage i samfundets essentielle fællesskaber. Hvilket bidrager til udvikling af en markant øget risiko for udvikling af social udsathed, hvor borgernes mentale sundhed og livsbetingelser er markant udfordret i forhold til øvrige samfundsgrupper.".

Bestyrelsesformand, Daniel Demsitz har særdeles stor erfaring med musik og fællessang som værktøj til at danne nye essentielle fællesskaber. Dette ikke mindst gennem de sidste 2 store projekter ”Mental sundhed med Musik” støttet af socialstyrelsen og ”Musikkens Fællesskaber” støttet af Tryg Fonden, begge flerårige, hvor forskningsrapporterne dokumenterer fantastiske resultater. Her kan man også se udtalelser fra de hundredevis af glade deltagere som har fået bedre livskvalitet gennem projekterne.

Nu modtager Grøn Kors en bevilling på 50.000 kr. fra Velliv Foreningen til et projekt, som skal bringe målgruppen sammen via fællessang. 

Fællessang skaber glæde og tilknytning

Fællessang er dokumenteret, som en effektiv motor for tilknytning og fællesskabsdannelse. Sang udløser nemlig endorfiner (som gør dig glad) og oxytocin (også kaldet kærlighedshormonet). I dette projekt, skal fællessang agere døråbner til fællesskabet. Der tages udgangspunkt i Svend Brinkmanns teori om, at det mentalt sunde menneske udvikles i sociale fællesskaber. Fællessangsarrangementerne skal afvikles i grupper, på en fast ugedag, og på et fast tidspunkt. Aktiviteten skal afrundes med et let måltid, for at fremme relationsdannelsen mellem deltagerne.

Målet med indsatsen er at deltagerne skal:

- Opleve at være deltagere i et meningsfyldt og socialt fællesskab, hvor venskaber opstår, og angst, ensomhed og isolation reduceres.
- Opleve at humøret stiger udadvendt, sådan at deltagerne i højere grad udstråler fysisk, psykisk og socialt overskud.
- Opleve at få oplevelser og erfaringer, som skaber øget mulighed for selvhjælp, samt et meningsfyldt indhold i hverdagen.
- Opleve at være aktivt deltagende i skabelsen af livsindhold i eget liv.

Ansøger forventer at ca. 45 personer vil få gavn af indsatsen, som skal afvikles fra januar 2023 til december 2023.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps