Fællessang mod ensomhed

Café Parasollen modtager 39.318 kr. til en fællessangsindsats, der har til formål at forebygge ensomhed blandt nuværende brugere og kommende brugere af caféen.

Café Parasollen modtager støtte fra Velliv Foreningen.png

Ansøger

Café Parasollen

Bevilling

DKK 39.318

Projektperiode

2020 - 2021

Beliggenhed

Midtjylland

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2020

Indsatsen består et forløb med fællessang, der består af 10-12 sessioner med en musikterapeut. Derudover vil de lave en sangbog med et udvalg af de sange, de synger under fællessangen. Dette skal give mulighed for, at ansatte på caféen kan videreføre fællessangsaktiviteten efter projektet uden hjælp fra musikterapeuten

Forebyggelse af ensomhed

Den selvejende institution Café Parasollen drives af frivillige og få ansatte. Stedet er en alkoholfri café, hvor alle er velkomne. Derfor kommer der bl.a. socialt udsatte, sårbare og ensomme borgere fra Viby J og omegn. 

Parasollen ønsker at lave en indsats, der skal forebygge ensomhed blandt caféens brugere. Derfor har til formål at give deltagerne mulighed for at få øje på egen værdi for fællesskabet, som kan give mod på at skabe nye netværk.

Det skal styrke den mentale sundhed ved at skabe større samhørighedsfølelse mellem caféens brugere, og skabe en aktivitet, der giver borgeren mulighed for at føle sig genkendt i sin livssituation og fremmer borgerens kontakt med egne ressourcer og egen handlekraft.

Forløb med en musikterapeut

Forløbet består af 10-12 sessioner med en musikterapeut, hvor der bliver spillet genkendelige melodier og sange med eksistentielle temaer, der spejler borgernes livsvilkår og samtidig sætter fokus på håb og ressourcer. 

Håbet er, at forløbet skaber tryghed og fællesskab for den enkelte, og dermed kan styrke borgerens medbestemmelse og dermed selvværd.

Café Parasollens brugere spænder fra midt i 20’erne til 50+ år. Brugerne har forskellige problemstillinger såsom psykisk sårbarhed, manglende netværk, misbrugsproblemer og angst. Således er det forhåbningen, at fællessangen vil være en god aktivitet til at fremme følelsen af fællesskab blandt deltagerne og mindske ensomhed. 

Forløbet er planlagt til at løbe over vinteren 2021 for at hjælpe deltagerne igennem den mørke vinter. Velliv Foreningen støtter indsatsen med 39.318 kr. 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps